Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 51 (501 registres)
veureagranulòcit (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
veureagranulòcit (CIHHA)
veureagranulocitosi (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 malalties i sĂ­ndromes
 odontoestomatologia
veureanàlisi granulomètrica (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureanàlisi granulomètrica (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureanàlisi granulomètrica (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureangina agranulocitòtica (DEM)
 anatomia patològica
 odontoestomatologia
veureannulus (VOCBIOREP)
 biologia
veureantepenĂşltim (NOV)
 enginyeria
veureanular (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
Cerca nul a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agranulòcit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
Tipus de leucòcit hialí que es forma en els òrgans limfoides i que comprèn limfòcits petits i monòcits.
de Agranulozyt
en agranulocyte
es agranulocito
fr agranulocyte
it agranulocita

agranulòcit m.
Citologia i histologia (histologia animal)
en agranulocyte subst.
es agranulocito m.

agranulocitosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
malalties i sĂ­ndromes
odontoestomatologia
Malaltia de la sang, generalment aguda i greu, caracteritzada per una baixa molt acusada, o fins i tot l’absència de leucòcits granulosos (neutròfils), associada amb nafres de les mucoses bucal i faríngia, motivades per la minva de defenses orgàniques. La malaltia és causada per una hipersensibilitat davant diversos medicaments (pirazolones, fenilbutazones, sulfamides, barbiturats, etc.), productes químics (benzol, toluol) o radiacions (raigs X, isòtops radioactius) que en determinades persones especialment predisposades provoquen la formació d’anticossos destructors dels leucòcits.
Sin. compl.: agranulocitèmia, aneutrofília, granulocitopènia, granulopènia, leucopènia maligna, leucopènia perniciosa, malaltia de Schultz, malaltia de Werner Schultz, neutropènia idiopàtica, neutropènia maligna
de Agranulozytose
en agranulocytosis
es agranulocitosis
fr agranulocytose
it agranulocitosi

anàlisi granulomètrica f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Separació, mitjançant garbellament, sedimentació, mesura directa, etc., de diferents fraccions o grups de partícules d’una mostra de roca sedimentària solta o de sòl, segons les mides de cadascuna, establerta entre dos límits de dimensió ben definits (un de superior i un altre d’inferior), d’acord amb una escala granulomètrica preestablerta i la seva representació gràfica.
Sin.: anĂ lisi mecĂ nica f., granulometria f.
en grain-size analysis, particle size analysis
es análisis granulométrico
fr analyse granulométrique

anàlisi granulomètrica c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Sin. compl.: anĂ lisi mecĂ nica c. nom. f.
V.: textura f.
en particle-size analysis subst., grain-size analysis subst.
es análisis granulométrico c. nom. m.
fr analyse granulométrique c. nom. f.

anàlisi granulomètrica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
AnĂ lisi de laboratori que permet determinar la massa percentual de les diferents fraccions granulomètriques que constitueixen la terra fina d’una mostra de sòl (ɸ < 2 mm), agrupades en intervals de mides segons el diĂ metre aparent.
Sin. compl.: anĂ lisi mecĂ nica c. nom. f.
V. t.: mètode de la pipeta c. nom. m., fracció textural c. nom. f.
en particle-size analysis, grain-size analysis
es análisis granulométrico
fr analyse granulométrique
gl análise granulométrica
pt análise granulométrica, análise textural

angina agranulocitòtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
odontoestomatologia
Antiga denominació de Schultz per a designar la ulceració necròtica de les amígdales palatines en el curs d’una agranulocitosi. S’acompanya d’úlceres necròtiques del paladar, la llengua i la paret posterior de la faringe.

annulus [la] m.
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
biologia
en annulus subst.
es annulus m.

antepenĂşltim m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 68 de la quarta sèrie.

anular adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
Dit del cromosoma que adopta la forma d’anell quan s’entrecreuen i queden units els seus extrems.