Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureacomplir (DJC)
 dret públic
veurecomplir1 (DJC)
 dret públic
veurecomplir (NOV)
 enginyeria
veurecomplir (DPF)
 transport ferroviari
veurecomplir2 (DJC)
 dret
veurecomplir condemna (DJC)
 dret
veurecomplir condicions (DJC)
 dret
veurecomplir una condemna (DJC)
 dret
veureincomplir (DJC)
 dret
veureomplir (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca omplir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acomplir v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Donar efecte o donar cap {a un projecte, a una ordre o a un encàrrec}.
Ex.: El personal administratiu ha d’acomplir les tasques que li pertoquen.
Sin. compl.: complir1 v. tr., donar compliment c. v., dur a terme c. v., executar1 v. tr., portar a cap c. v., portar a efecte c. v., portar a terme c. v., realitzar v. tr.
es cumplimentar, cumplir, dar cumplimiento, desempeñar, llevar a cabo, llevar a efecto, llevar a término, verificar

complir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Acomplir.
Ex.: Ha de complir les seves obligacions com a president.
Sin. pref.: acomplir v. tr.
es cumplimentar

complir v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 35 de la segona sèrie.

complir v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Fer allò que és ordenat, com les precaucions que hom té assenyalades.
es cumplir

complir2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Fer o executar completament el propi deure o les pròpies promeses.
Ex.: L’han acomiadat de l’empresa perquè no complia amb les seves obligacions.
es cumplir

complir condemna c. v.
Diccionari jurídic
dret
Estar en procés d’executar una pena.
Ex.: El van repatriar perquè complís condemna al seu país.
Sin. compl.: complir una condemna c. v.
es cumplir condena

complir condicions c. v.
Diccionari jurídic
dret
Posseir les condicions necessàries per a fer una funció.
Ex.: L’han contractat perquè compleix condicions per a ocupar el càrrec de gerent.
Sin. compl.: reunir condicions c. v.
es reunir condiciones

complir una condemna c. v.
Diccionari jurídic
dret
Complir condemna.
Ex.: Segons la sentència, ha de complir una condemna de vuit anys de presó.
Sin. pref.: complir condemna c. v.
es cumplir condena

incomplir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
No complir o deixar de complir {una obligació, un deure o una promesa}.
Ex.: L’acord va ser rescindit perquè una de les parts va incomplir les seves obligacions.
es incumplir

omplir v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Moure terres per aportar material suplementari per elevar la superfície d’una àrea al nivell desitjat.
Sin. compl.: reblir v. tr., reomplir v. tr.
V.: farcit | farcida m., terraplenar1 v. tr., terraplenar2 v. tr.
en to fill, to backfill
es rellenar
fr remplir
gl reencher
pt aterrar