Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.866 (18.654 registres)
veurealfa-Orionis (NOV)
 enginyeria
veurea bon dret (DJC)
 dret
veurea bona vista (LMC)
 construcció
veurea condició (DJC)
 dret
veurea condició que (DJC)
 dret
veurea coneixença de (DJC)
 dret
veurea conseqüència de (DJC)
 dret
veurea continuació (DJC)
 dret
veurea contrabanc (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurea contraclaror (VOCLUM)
 luminotècnia
Cerca on a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alfa-Orionis loc. llat.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la quarta sèrie.

a bon dret loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb justícia.
Ex.: El poble ha votat a bon dret per la independència.
es con derecho

a bona vista adv.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de nach Augenmaß
en without screeding
es a buena vista, a más ganar
fr à vue d’oeil

a condició loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sota reserva o amb alguna condició.
Ex.: El contracte li donava el dret de vendre a condició.
Sin. compl.: sota condició loc. adv.
V. t.: amb la condició de loc. prep., a condició que loc. conj.
es a condición, bajo condición

a condició que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la reserva que.
Ex.: El lliurament de la documentació es farà a condició que les persones interessades presentin un document d’identitat.
Sin. abs.: amb la condició que loc. conj.
es a condición que, con la condición de que

a coneixença de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A sabuda de.
Ex.: Ha canviat el testament a coneixença dels seus fills.
Sin. pref.: a sabuda de loc. prep.
es a sabiendas de, con conocimiento de

a conseqüència de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Com a resultat de.
Ex.: A conseqüència de l’incompliment de les obligacions, s’ha iniciat la tramitació d’un procediment de revocació.
Sin. compl.: a causa de loc. prep., arran de2 loc. prep., de resultes de loc. prep., per causa de loc. prep.
es a causa de, a consecuencia de, a raíz de, como consecuencia de, de resultas de, debido a, por causa de, por razón de

a continuació loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Tot seguit.
Ex.: A continuació començarà l’interrogatori dels testimonis.
Sin. pref.: tot seguit loc. adv.
es a continuación, en el acto, en seguida

a contrabanc loc. adv.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
En direcció contrària, o perpendicular, a la línia de capa.

a contraclaror loc. adv.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Dit de la forma de disposar un objecte translúcid de manera que quedi il·luminat pel darrera, és a dir que l’objecte resti situat entre la llum i l’ull.
Sin. compl.: de besllum loc. adv.