Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuremúscul oponent del dit auricular (MUSC)
 anatomia: músculs
veuremúscul oponent del dit petit del peu (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 podologia
veuremúscul oponent del dit polze (MUSC)
 anatomia: músculs
veuremúscul oponent del menovell (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuremúscul oponent del polze (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureoponent (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca oponent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

múscul oponent del dit auricular m.
Músculs
anatomia: músculs
en opponens digiti minimi subst.
es músculo oponente del meñique m.
la musculus opponens digiti minimi

múscul oponent del dit petit del peu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
podologia
Origen, extremitat del cinquè metatarsià; inserció, base de la falange proximal del dit petit; innervació, plantar extern; acció, flexió del dit petit.
Vegeu Taula dels músculs.

múscul oponent del dit polze m.
Músculs
anatomia: músculs
en opponens pollicis subst.
es músculo oponente del pulgar m.
la musculus opponens pollicis

múscul oponent del menovell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, apòfisi unciforme del ganxut, lligament anular del carp; inserció, cinquè metacarpià; innervació, cubital; acció, inclina el menovell endavant i enfora.
Vegeu Taula dels músculs.

múscul oponent del polze m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, trapezi, lligament anular del carp; inserció, cara anterior del primer metacarpià; innervació, medià; acció, oposició del polze.
Vegeu Taula dels músculs.

oponent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Oposant; dit, especialment, dels músculs que tenen aquesta funció.