Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veurecantó d’ordenació (VOCFOR)
 divisió del territori
veuregrau d’ordenació baix (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureinstruccions d’ordenació (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurematerial de grau d’ordenació baix (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuremineral de grau d’ordenació baix (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurenorma d’ordenació (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureordenació (NOV)
 enginyeria
veureordenació del combustible forestal (VOCFOR)
 incendis forestals
veureordenació del territori (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureordenació del territori (DCA)
 demografia
 economia
 urbanisme
Cerca ordenació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cantó d’ordenació c. nom. m.
Vocabulari forestal
divisió del territori

grau d’ordenació baix c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Ordenació cristal·logràfica pobra, sense una estructura atòmica interna regular o repetitiva ordenada detectable per difracció de raigs X, perquè les distàncies entre models interns repetitius són massa curtes per a difractar els raigs X.
V. t.: mineral de grau d’ordenació baix c. nom. m.
en short-range-order
es grado de ordenación bajo
fr structure à courte distance

instruccions d’ordenació c. nom. f. pl.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

material de grau d’ordenació baix c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Mineral de grau d’ordenació baix.
Sin. pref.: mineral de grau d’ordenació baix c. nom. m.
V. t.: grau d’ordenació baix c. nom. m.
en short-range-order material
es material de grado de ordenación bajo
fr matériau structuré à courte distance

mineral de grau d’ordenació baix c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Mineral que es caracteritza pel fet que els seus àtoms no presenten una ordenació en un interval llarg, és a dir, que no està relacionada amb una repetició infinita d’un model d’àtoms, ions o molècules de manera regular i periòdica. No tenen una distància basal característica perquè estan pobrament cristal·litzats i la seva estructura atòmica no resulta detectable per difracció de raigs X.
En determinats mitjans, la meteorització ràpida d’aluminosilicats primaris (p. e., materials piroclàstics i vidres volcànics) poden donar lloc a barreges de tetraedres (Si, Al) i octaedres (Al, Fe, Mg) desordenats (al·lòfana, imogolita, ferrihidrita); i en altres mitjans a ferro amorf, fòsfor amorf, sílice amorfa. En el cas dels Andosols, aquests components tenen la capacitat d’unir-se amb grans quantitats de matèria orgànica i formar complexos molt estables.
El subcomitè de nomenclatura de l’Associació Internacional per a l’Estudi de les Argiles (AIPEA) recomana utilitzar la denominació grau d’ordenació baix en comptes del terme amorf, si bé l’ús d’aquest terme es troba molt generalitzat.
Sin. compl.: material de grau d’ordenació baix c. nom. m., material de rang curt c. nom. m.
V. t.: al·lòfana f., amorf | amorfa m., òpal m.
en short-range-order mineral
es mineral de grado de ordenación bajo
fr minérau structuré à courte distance

norma d’ordenació c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

ordenació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 37 de la quarta sèrie.

ordenació del combustible forestal c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

ordenació del territori c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en land management subst.
es ordenación del territorio c. nom. f.
fr aménagement du territoire c. nom. m.

ordenació del territori f.
Diccionari de les ciències ambientals
demografia
economia
urbanisme
Conjunt de mesures i actuacions públiques sobre un territori tendents a harmonitzar el creixement demogràfic, socioeconòmic i urbanístic amb les necessitats de la població, i amb una protecció adequada del patrimoni natural i del patrimoni cultural.
en physical management subst.
es ordenación del territorio f.
fr aménagement du territoire m.