Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurecua d’oreneta (LMC)
 construcció
veurecultivadora amb rella de cua d’oreneta (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuremacla de cua d’oreneta (DGEOL)
 cristal·lografia
veureniu d’oreneta (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca oreneta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cua d’oreneta f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Schwalbenschwanz
en dovetail
es cola de milano
fr queue d’aronde

cultivadora amb rella de cua d’oreneta c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Arada dissenyada amb una fulla horitzontal per actuar a certa profunditat (de 8 a 10 cm), amb la mínima alteració en la part superficial del sòl, i per enterrar el mínim de restes de collita deixades en superfície. S’utilitza amb la finalitat de tallar les arrels de plantes adventícies.
Es fa servir en diversos sistemes de conreu de conservació, principalment en terrenys en pendent de zones semiàrides.
en blade plough
es arado de golondrina
fr charrue à lame
gl arado de andoriña

macla de cua d’oreneta f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Macla del guix, segons (100).
Sin. compl.: macla de punta de fletxa f., macla de punta de sageta f.
en swallow-tail twin
es macla en cola de golondrina

niu d’oreneta m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Depressió situada en el cerebel, entre el vel posterior i l’úvula, on hi ha l’amígdala cerebel·losa.
en swalow’s nest