Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecompactar (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veurecompactar (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecompactar (DCA)
 residus
veurecompactar (NOV)
 enginyeria
veurecompactar-se (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredescompactar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurepactar1 (DJC)
 dret civil
veurepactar2 (DJC)
 dret civil
veurepactar3 (DJC)
 dret
Cerca pactar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

compactar v. tr.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació

compactar v. tr.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Afermar artificialment un terreny.
en to compact
es compactar
fr tasser

compactar v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Reduir el volum dels residus sòlids urbans, dels residus industrials i de les terres mitjançant una força mecànica, per tal d’economitzar-ne el trasllat i l’emmagatzematge.
en to compact v.
es compactar v. tr.
fr compacter v. tr.

compactar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 62 de la quarta sèrie.

compactar-se v. pron.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
El volum, o el gruix, d’un sediment i de la seva porositat, decréixer, i augmentar-ne la densitat.
en to compact
es compactarse
fr se tasser

descompactar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Disminuir la densitat aparent d’una capa o horitzó del sòl amb mitjans mecànics.
en to decompact
es descompactar
fr décompacter
gl descompactar
pt descompactar

pactar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Arribar a un acord {sobre una cosa}.
Ex.: Els treballadors han pactat un augment de sou amb l’empresa. Han pactat l’extinció de la hipoteca.
Sin. compl.: paccionar v. tr.
es pactar

pactar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret civil
Fer o convenir un pacte o pactes.
Ex.: Es negaren a pactar amb els socialistes.
es pactar

pactar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Contractar1.
Ex.: L’Ajuntament té pactat un servei de transport municipal.
Sin. pref.: contractar1 v. tr.
es pactar