Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureapagar (VOCFOR)
 incendis forestals
veureapagar una locomotora (DPF)
 transport ferroviari
veurecompte a pagar (COFI)
 comptabilitat
veurecondemnar a pagar les costes (DJC)
 dret
veuredisposiciĂł de pagar (FONECO)
 economia
veurepagar1 (DJC)
 dret
veurepagar2 (DJC)
 dret
veurepagar a qui el porta (DJC)
 dret
veurepagar a qui el porti (DJC)
 dret
veurepagar al portador (DJC)
 dret
Cerca pagar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

apagar v. tr.
Vocabulari forestal
incendis forestals
Sin. compl.: sufocar v. tr.

apagar una locomotora c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Apagar el foc en el seu fogar.
es apagar una locomotora

compte a pagar m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en payable account subst.
es cuenta a pagar f.

condemnar a pagar les costes c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Condemnar a costes.
Ex.: El jutge ha declarat la incompareixença i l’ha condemnada a pagar les costes.
Sin. pref.: condemnar a costes loc. v.
es condenar en costas

disposiciĂł de pagar c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Preu màxim que un consumidor està disposat a pagar per un bé.
en willingness to pay subst.

pagar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Satisfer {a algú} allò que hom li deu.
Ex.: L’empresa paga puntualment els seus treballadors.
es pagar

pagar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Donar els diners que val {una cosa}.
Ex.: L’Ajuntament ha pagat les noves instal·lacions esportives.
Sin. compl.: abonar4 v. tr., atendre v. tr., satisfer v. tr.
es hacer frente [a], pagar

pagar a qui el porta c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Donar a la persona que porta un títol de crèdit la quantitat de diners que li correspon sense necessitat d’identificar-se, pel fet de dur-lo o pel fet d’estar-ne en possessió.
Ex.: Es tracta de xecs que s’han de pagar a qui els porta.
Sin. compl.: pagar a qui el porti c. v., pagar al portador c. v.
es pagar al portador

pagar a qui el porti c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Pagar a qui el porta.
Ex.: Pageu aquest xec a qui el porti.
Sin. pref.: pagar a qui el porta c. v.
es pagar al portador

pagar al portador c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Pagar a qui el porta.
Ex.: En aquesta oficina només paguem xecs al portador; per als xecs nominatius heu d’anar a les oficines que hi ha a la planta baixa.
Sin. pref.: pagar a qui el porta c. v.
es pagar al portador