Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (62 registres)
veuredic de pantalla corba (VOCFOR)
 correcció de torrents
veuredic de pantalla plana (VOCFOR)
 correcció de torrents
veureèmbol de pantalons (DEM)
 angiologia
veureempantanar-se (ATGC)
 geografia
veureempantanegar-se (ATGC)
 geografia
veureespantall (DAGRIC)
 agricultura
veureespantaocells (DAGRIC)
 agricultura
veureespantar (VOCFOR)
 caça
veureespantar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureferro dels pantans (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca pantà a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dic de pantalla corba c. nom. m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents

dic de pantalla plana c. nom. m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents

èmbol de pantalons m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Èmbol de sella de muntar a la bifurcació de l’aorta que obstrueix un llarg trajecte de les dues ilíaques primitives.

empantanar-se v. pron.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Un corrent d’aigua, deturar-se formant un pantà.
Sin. compl.: empantanegar-se v. pron.

empantanegar-se v. pron.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Empantanar-se.
Sin. pref.: empantanar-se v. pron.
2. L’aigua, dispersar-se per una àmplia superfície.

espantall m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Objecte que es posa en un indret, generalment un conreu, per espantar els ocells.
Sin.: espantaocells m.
es espantajo m., espantapájaros m.

espantaocells m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Objecte que es posa en un indret, generalment un conreu, per espantar els ocells.
Sin.: espantall m.
es espantajo m., espantapájaros m.

espantar v. tr.
Vocabulari forestal
caça
Sin. pref.: esquivar v. tr.

espantar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Causar espant.

ferro dels pantans m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
sedimentologia: petrologia sedimentària
Mineral i roca sedimentària, varietat de la limonita que es presenta en masses esponjoses de color negrós, riques en matèria orgànica i àcid fosfòric; és de formació actual en pantans i en d’altres llocs amb aigua estancada.
en bog iron, bog iron ore
es hierro de los pantanos
fr limonite des marais, minerai de fer des marais