Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (64 registres)
veureaddició de patró (AQQ)
 química
veureaddició patró (AQQ)
 química
veureamortidor patró (AQQ)
 química
veurecarta de patrocini (DJC)
 dret civil
 dret mercantil
veurecorba patró (AQQ)
 química
veuregrau químic «patró primari» (AQQ)
 química
veureius patronatus (DJC)
 dret romà
veurematerial patró de referència (AQQ)
 química
veuremutació del patró de lectura (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 genètica
veurepatró (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
Cerca patró a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

addició de patró c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Tècnica en què primer es mesura el senyal analític degut a la mostra; després, s’afegeix una quantitat coneguda d’anàlit patró i s’enregistra l’increment de senyal i, a partir de la resposta obtinguda, és possible deduir quina quantitat inicial d’anàlit hi havia en la mostra.
Sin. compl.: addició patró c. nom. f.
en standard addition subst.

addició patró c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Addició de patró.
Sin. pref.: addició de patró c. nom. f.
en standard addition subst.

amortidor patró c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Sin. compl.: amortidor de referència c. nom. m.
en reference buffer subst.

carta de patrocini c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret mercantil
Carta de suport.
Sin. pref.: carta de suport c. nom. f.
es carta de patrocinio

corba patró c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Corba de calibratge.
Sin. pref.: corba de calibratge c. nom. f.
en standard curve subst.

grau químic «patró primari» c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en “primary standard” grade chemical subst.

ius patronatus [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Dret de patronatge.

material patró de referència c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Mostra certificada venuda per l’Institut Nacional de Normalització i Tecnologia (National Institute of Standards and Technology) dels EUA, que conté concentracions o quantitats conegudes d’anàlits particulars. S’utilitza per a estandarditzar els procediments d’anàlisi als laboratoris.
en Standard Reference Material subst.

mutació del patró de lectura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
genètica
Mutació que altera el patró de lectura d’un gen de manera que la proteïna sintetitzada és truncada.
en frameshift mutation

patró m.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció
Sin. compl.: peu3 m., portaempelt m.