Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 94 (932 registres)
veurea l’expectativa (DJC)
 dret
veurea l’expectativa de (DJC)
 dret
veureablaciĂł especĂ­fica (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureacciĂł especĂ­fica (DEM)
 farmacologia
 malalties i sĂ­ndromes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureàcid pèctic (DEM)
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veureactio certae creditae pecuniae (DJC)
 dret romĂ 
veureactivitat (d’una espècie en una fase) (GLOSCOR)
veureactivitat enzimĂ tica especĂ­fica (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureactivitat especĂ­fica (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureadjectiu aspectual (GTG)
Cerca pec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’expectativa loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Mantenint-se prudentment al marge d’una cosa o esperant veure el caire que prenen els esdeveniments per obrar en conseqüència.
Ex.: Aquells delinquents sempre estan a l’expectativa. Hom no pot restar a l’expectativa indefinidament. De moment, el Parlament de Catalunya es manté a l’expectativa en relació amb la sentència del Tribunal Constitucional.
es a la expectativa

a l’expectativa de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sense actuar ni prendre cap decisió fins a veure què passa amb alguna cosa.
Ex.: Estem a l’expectativa de les decisions del Govern. Es troba a l’expectativa de la resolució. En el cas de no aconseguir plaça en el centre sol·licitat, restarà a l’expectativa d’una assignació provisional. El Parlament de Catalunya es manté a l’expectativa de la sentència del Tribunal Constitucional.
V. t.: en espera de loc. prep.
es a la expectativa de

ablaciĂł especĂ­fica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Ablació comptada com a mitjana de l’emportament de roca per unitat de superfície en un temps determinat. Hom sol expressar-la en mm per mil·lenni i per m2, cosa que equival a 1 m per milió d’anys.
Ant.: velocitat de sedimentaciĂł f.
en ablation rate, specific ablation
es ablaciĂłn especĂ­fica.
fr ablation spécifique

acciĂł especĂ­fica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
malalties i sĂ­ndromes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Acció d’una droga o un mètode de tractament que té un efecte curatiu directe i específic sobre una malaltia.

àcid pèctic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
quĂ­mica
Polisacàrid complex que és present a la pectina; és format per quatre mols d’àcid galacturònic, un d’arabinosa, un de galactosa, dos d’àcid acètic i dos d’alcohol metílic.

actio certae creditae pecuniae [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
AcciĂł exercida per la part creditora per a reclamar una suma de diners determinada que hom li deu o li ha manllevat.
Sin. compl.: condictio certae creditae pecuniae c. nom. f.

activitat (d’una espècie en una fase) c. nom. f.
Glossari de corrosiĂł
Magnitud termodinàmica que mesura el potencial químic d’una substància i que permet d’emprar relacions matemàtiques equivalents a les dels sistemes ideals.

activitat enzimĂ tica especĂ­fica c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: catĂ lisi f.
en specific enzyme activity subst.

activitat especĂ­fica c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en specific activity subst.

adjectiu aspectual m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu adverbial que assenyala la freqüència amb què es produeix una situació.
Ex.: un dolor continu
una despesa
ocasional
GEIEC: 9.5b
V. t.: aspecte
es adjetivo aspectual m.