Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureinterpenetració1 (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureinterpenetració2 (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuremacla d’interpenetració (DGEOL)
 cristal·lografia
veuremacla de compenetració (DGEOL)
 cristal·lografia
veurepenetració (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurepenetració (DEM)
 genètica
veurepenetració de llengües (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurevelocitat de penetració (GLOSCOR)
veurevelocitat màxima de penetració (GLOSCOR)
Cerca penetració a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

interpenetració1 f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Involució periglacial.
es interpenetración
fr interpénétration

interpenetració2 f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Contacte entre dues unitats minerals o rocoses en què una penetra l’altra. Hom té així els contactes suturats dels estilòlits, els contactes euèdrics rectilinis i els irregulars gra a gra produïts per la dissolució per compressió.
en interpetentration
es interpenetración
fr interpenétration

macla d’interpenetració f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Macla de compenetració.
en interpenetration twin, penetration twin
es macla de interpenetración
fr macle d’interpénétration

macla de compenetració f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Macla en què els dos individus cristal·lins creixen a banda i banda del pla de macla o l’un a través de l’altre, i no és possible de separar-los en dues meitats rigorosament simètriques; per ex., la macla de Karlsbad de l’ortòclasi, de la creu de ferro de la pirita.
Sin. compl.: macla d’interpenetració f.
en interpenetration twin, penetration twin
es macla de compenetración, macla por penetración
fr macle d’interpénétration, macle par pénétration

penetració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de penetrar; l’efecte.

penetració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Freqüència, expressada en tant per cent, amb què un gen dominant o un gen recessiu en homozigosi, present en un conjunt d’individus, es manifesta fenotípicament. Hom diu que la penetració és completa, o del 100 %, quan el caràcter que correspon al gen es manifesta sempre; en els altres casos la penetració és incompleta o, fins i tot, nul·la.
en penetrance
es penetrancia
it penetranza

penetració de llengües c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Tret macromorfològic que es caracteritza per l’entrada d’un horitzó superior en l’horitzó subjacent. El límit entre ambdós horitzons presenta ondulacions més o menys regulars, que són més profundes que amples.
V. t.: interdigitació f., llengua f., llengua albelúvica c. nom. f.
en tonguing
es penetración de lenguas
fr pénétration de langues

velocitat de penetració c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Eindringgeschwindigkeit f.
en penetration rate subst.
es velocidad de penetración c. nom. f.
fr vitesse de pénétration c. nom. f.

velocitat màxima de penetració c. nom. f.
Glossari de corrosió
de maximale Eindringgeschwindigkeit c. nom. f.
en maximum penetration rate subst.
es velocidad máxima de penetración c. nom. f.
fr vitesse de pénétration maximum c. nom. f.