Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureCoopernail, George Peter (DEM)
 epònims
veureempernadora (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureempernar (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureempernat | empernada (BMC)
 fraseologia
veureempernat (LMC)
 construcció
veureencefalopatia hipernatrèmica (DEM)
 neurologia
veurehipernanosomia (DEM)
 anatomia
 endocrinologia i nutrició
 malalties i síndromes
veurehipernasalitat (DEM)
 otorinolaringologia
veurehipernatrèmia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurehipernatrèmic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
 hematologia i hemoteràpia
Cerca perna a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Coopernail, George Peter n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge nord-americà, nat el 1876.
V.: signe de Coopernail m.

empernadora f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Màquina emprada per a clavar perns d’ancoratge.
es bulonadora

empernar v. tr.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Clavar o fixar per mitjà de perns.
en to bolt, to skyhook
es bulonar
fr boulonner

empernat | empernada adj.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

empernat m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Verschrauben
en bolting
es atornillado
fr boulonnage

encefalopatia hipernatrèmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Encefalopatia hemorràgica greu causada per la hiperosmolaritat consecutiva a una intensa deshidratació.

hipernanosomia m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
endocrinologia i nutrició
malalties i síndromes
Nanisme exagerat.

hipernasalitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Qualitat de la veu produïda per l’emissió excessiva d’aire nasal; deguda a una alteració del vel del paladar, produeix un canvi en la parla que en dificulta la comprensió.

hipernatrèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Augment de la concentració plasmàtica de sodi (superior a 148 mEq/L). Es produeix en les següents condicions clíniques: diabetis insípida, diabetis insípida nefrogènica, pèrdues d’aigua superiors a les del sodi (sudoració intensa, diarrees, diüresi osmòtica induïda per mannitol, urea o glucosa), hiperaldosteronisme primari i balanç positiu de sodi iatrogènic (administració excessiva de bicarbonat sòdic en pacients ingressats en unitats de vigilància intensiva o d’una solució dialítica incorrecta en malalts amb insuficiència renal). Les manifestacions clíniques consisteixen en set, irritabilitat, hipertonia muscular, alteracions de consciència, convulsions i coma.
de Hypernaträmie
en hypernatremia
es hipernatremia
fr hypernatrémie
it ipernatriemia

hipernatrèmic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
hematologia i hemoteràpia
Que produeix hipernatrèmia.