Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 28 (279 registres)
veurea peu coix (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureabductor del dit petit del peu (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureAcord sobre l’Espai Econòmic Europeu (DJC)
 documentació jurídica
 dret internacional públic
veureadductor del dit gros del peu (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureaigua de peu (DAGRIC)
 agricultura
veureanimal de peu forcat (VOCFOR)
 caça
veureanimal de peu forcat (DRAMAD)
 ramaderia
veureanimal de peu rodó (DRAMAD)
 ramaderia
veureaponeurosi dorsal del peu (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
 podologia
veurearcada del peu (DEM)
 anatomia
 podologia
Cerca peu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a peu coix adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Amb un peu enlaire sense tocar a terra.

abductor del dit petit del peu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, tuberositat externa del calcani; inserció, falange proximal del dit petit del peu; innervació, plantar extern; acció, abducció i flexió del dit petit del peu.
Vegeu Taula dels músculs.

Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret internacional públic
Acord que van signar els dotze estats membres de la Comunitat Europea i l’Associació Europea de Lliure Comerç per reforçar les relacions econòmiques i comercials.
es Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

adductor del dit gros del peu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, el cap oblic: lligament calcaneocuboïdal inferior, i el cap transvers: càpsules de les articulacions metatarsofalàngiques; inserció, falange proximal; innervació, plantar intern; acció, flexió i lleugera adducció del dit gros.
Vegeu Taula dels músculs.

aigua de peu f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Aigua destinada al regadiu, a través de canals o sèquies, derivada d’un corrent d’aigua.
es agua de pie f.

animal de peu forcat c. nom. m.
Vocabulari forestal
caça
fr animal à sabot double c. nom. m.

animal de peu forcat m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Animal domèstic artiodàctil.
es animal de pezuña hendida m.

animal de peu rodó m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Animal domèstic perissodàctil.
es animal solípedo m.

aponeurosi dorsal del peu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
podologia
Aponeurosi de revestiment dels tendons dels dors del peu; proximalment continua amb el lligament anular anterior del tars.
Sin. compl.: fàscia dorsal del peu

arcada del peu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
podologia
Part superior i central del peu, des dels dits fins al començament de la cama.