Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 94 (940 registres)
veurea pic (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureabscés apical (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 odontoestomatologia
veureabundància isotòpica (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veureabundància isotòpica (AQQ)
 quĂ­mica
veureabundància isotòpica [dels núclids] (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureĂ cid adĂ­pic (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 quĂ­mica
veureĂ cid hidnocĂ rpic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veureĂ cid picrĂ mic (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 toxicologia
veureĂ cid pĂ­cric (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid pĂ­cric (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
Cerca pic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a pic loc. adv.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Verticalment (es diu esp. de les parets rocoses).
Ex.: Un cingle tallat a pic.
es a pico
fr Ă  pic

abscés apical m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
odontoestomatologia
Abscés format al voltant de l’àpex d’una arrel dental.

abundància isotòpica f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Concentració d’un isòtop expressada en unitats convencionals de concentració.
en isotopic abundance
es abundancia isotĂłpica
fr abondance isotopique

abundància isotòpica c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en isotope abundance subst.

abundància isotòpica [dels núclids] c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 123, 134
en isotopic abundance [of nuclides] subst.

Ă cid adĂ­pic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
quĂ­mica
Ă€cid hexandioic, Ă cid dicarboxĂ­lic de fĂłrmula HOOC(CH2)4COOH; Ă©s emprat en la fabricaciĂł del nilĂł 66 i com a additiu alimentari (especialment com a acidulant).

Ă cid hidnocĂ rpic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
miscel·lània
quĂ­mica
Àcid 2-ciclopenten-1-undecanoic, de fórmula C16H28O2. És un àcid gras no saturat, un dels components de l’oli de chaulmoogra obtingut de les llavors de les flacourtiàcies (Hydnocarpus wightiana, H. anthelmintica i Taraktogenos kurzii). La seva sal sòdica, hidnocarpat de sodi, és emprada en el tractament de la lepra.

Ă cid picrĂ mic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
toxicologia
2-amino-4,6-dinitrofenol, de fórmula C6H5 N3O5; hom l’obté per reducció parcial de l’àcid pícric. És emprat en la preparació de colorants azoics, com a indicador i com a reactiu específic per a l’albúmina. Es troba a la sang en l’emmetzinament per àcid pícric, en forma de grànuls vermells, lliures o a l’interior dels leucòcits.

Ă cid pĂ­cric c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en picric acid subst.

Ă cid pĂ­cric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
2,4,6-trinitrofenol, de fórmula C6H3N3O7; és obtingut mitjançant la sulfonació del fenol i posterior nitració de l’àcid hidroxibenzensulfònic així obtingut. És emprat com a colorant i fixador tissular, així com a antisèptic, astringent i estimulant de l’epitelització; per això ha estat indicat en el tractament de les cremades.
Sin. compl.: trinitrofenol