Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 79 (788 registres)
veureaccapitum (DJC)
 dret romĂ 
veureaccĂ­pitre (DEM)
 otorinolaringologia
 traumatologia i ortopèdia
veureadenoepitelioma (DEM)
 dermatologia
 endocrinologia i nutriciĂł
 oncologia i radioterĂ pia
veureafĂ sia de Pitres (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureagent precipitant (AQQ)
 quĂ­mica
veureagent precipitant homogeni (AQQ)
 quĂ­mica
veureagent precipitant orgĂ nic (AQQ)
 quĂ­mica
veurealèxia occipital (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurealthupita (VMIN)
 mineralogia
veurealuminocopiapita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
Cerca pit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accapitum [la] m.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Tribut anual pagat al senyor pel dret a conrear les seves terres.

accĂ­pitre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
traumatologia i ortopèdia
Embenat del nas, anomenat aixĂ­ per la seva semblança —un cop realitzat— a les urpes d’un esparver o accĂ­pitre.
en accipiter

adenoepitelioma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
endocrinologia i nutriciĂł
oncologia i radioterĂ pia
Tumor que conté elements glandulars i epitelials.

afĂ sia de Pitres f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Afàsia anòmica.
Sin. pref.: afàsia anòmica f.

agent precipitant c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en precipitanting agent subst.

agent precipitant homogeni c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Sin. compl.: precipitant homogeni c. nom. m.
en homogeneous precipitanting agent subst.

agent precipitant orgĂ nic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en organic precipitanting agent subst.

alèxia occipital f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alèxia posterior.
Sin. pref.: alèxia posterior f.

althupita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en althupite subst.

aluminocopiapita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie del grup de la copiapita en què part del ferro (Fe3) ha estat substituït per alumini, (Mg, Al)(Fe, Al)4(SO4)6(OH)2 · 20H2O; triclínic; D: 5-6; Pe: 2,07; color groc terrós.
en aluminocopiapite
es aluminocopiapita
fr aluminocopiapite