Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureatoll de plataforma (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecaire de plataforma (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecobertora de plataforma (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 estructura de la terra
veurecuirassa de plataforma (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuremar de plataforma (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureplataforma1 (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureplataforma (ATGC)
 geografia
veureplataforma (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureplataforma (DPF)
 transport ferroviari
veureplataforma (VOCAUTO)
Cerca plataforma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atoll de plataforma m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Pseudoatoll.
en shelf atoll
es atolón en plataforma
fr atoll en plate-forme

caire de plataforma m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Línia de plataforma que enllaça amb el talús continental, on té lloc un augment del pendent dirigit mar enfora (convencionalment, hom pren la isòbata de −200 m).
Sin. vulg.: barana f., caient m., cantó1 m., tombant m.
en depositional shelf edge, knee line, offlap break, shelf break, shelf edge
es borde de la plataforma
fr bordure de la plate-forme, rebord continental

cobertora de plataforma f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
estructura de la terra
Conjunt sedimentari que recobreix un basament.
V. t.: plataforma2 f.
en platform cover
es cobertera de plataforma
fr couverture de plateforme

cuirassa de plataforma c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cuirassa contínua, fortament cimentada o endurida per òxids de ferro i alumini a causa d’una acumulació relativa per pèrdua dels components restants. Pot coronar una plataforma per efecte d’una inversió del relleu.
V. t.: contacte petrofèrric c. nom. m., cuirassa f., cuirassa ferruginosa c. nom. f., petroplintita f.
en platform crust, platform hardpan
es coraza de plataforma
fr cuirasse de plate-forme

mar de plataforma m. o f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Mar adjacent situada damunt una plataforma continental; les fondàries rarament ultrapassen els 300 m. Per ex., el mar del Nord.
Sin.: mar epicontinental m. o f.
en shelf sea
es mar de plataforma
fr mer de plate-forme

plataforma1 f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Superfície morfològicament plana i horitzontal (o subhoritzontal), sovint per algun costat més elevada que el sòl circumdant, la qual pot ésser d’erosió, o una àrea de dipòsit sedimentari no gaire activa. Estratigràficament, de vegades, és relacionada amb una depressió geosinclinal; per ex., plataforma d’abrasió, mareal, continental, carbonatada.
V.: relleu tabular m.
en platform
es plataforma
fr plate-forme

plataforma f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En orografia, relleu de forma tabular, o sigui, amb una superfície més o menys horitzontal.
Ex.: Al Baix Berguedà, la plataforma estructural va ésser retallada per l’erosió.

plataforma f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Tret fisiogràfic que consisteix en una superfície morfològicament pràcticament plana o amb molt poc pendent, elevada, de gran extensió, recoberta per un material consistent que frena els processos erosius (p. e., una roca calcària coherent, horitzó petrocàlcic, horitzó petroplíntic, duripan, etc.).
Les característiques dels vessants que delimiten la plataforma (pendent i morfologia) depenen de la naturalesa dels materials subjacents i de l’activitat de la xarxa de drenatge. Es diferencien:
1) plataformes estructurals, que tenen el seu origen en una seqüència sedimentària d’estrats horitzontals o subhoritzontals, que ha estat erosionada pels corrents d’aigua fins que ha aflorat un substrat resistent a l’erosió (p. e., una roca calcària coherent), de manera que la forma s’estabilitza; en aquestes plataformes es poden formar en una primera etapa Entisols (ST) o Leptosols (WRB);
2) plataformes residuals, que es poden formar a partir de vessants suaus o de superfícies en glacis, la coberta del qual estigui formada per sòls que hagin estat fortament cimentats (horitzó petrocàlcic, horitzó petroplíntic, contacte petrofèrric, cuirassa ferruginosa o altres, segons l’àmbit geogràfic). Per encaixament de la xarxa de drenatge, es pot haver produït una inversió de relleu, i ha quedat en una posició elevada la superfície resistent que constitueixen la plataforma.
En una plataforma, l’encaixament de la xarxa de drenatge a favor de línies de menys resistència del material de cobertura pot donar lloc a una subdivisió de la mateixa en superfícies de menys extensió que reben diverses denominacions.
V. t.: alcarria f., taula f., ermàs m., butte m.
en plateau, tableland
es plataforma
fr plateau

plataforma f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Superfície plana on s’estableix la via.
fr palier, plate-forme
2. Zona sense seients fixos que es deixa al costat de les portes dels cotxes perquè els viatgers puguin pujar i baixar amb més facilitat.
3. Vagó sense caixa emprat per portar mercaderies que poden anar al descobert o cobertes amb una vela, que resulta de molt més bon carregar pel fet de no haver-hi l’entrebanc de les parets.
es plataforma

plataforma f.
Vocabulari de l’automòbil
en plataform subst.
es plataforma f.