Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 164 (1.638 registres)
veurea plens pulmons (DEM)
 pneumologia
veureabscés esplènic (DEM)
 gastroenterologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureacceptaciĂł pura i simple (DJC)
 dret civil
veureĂ cid desoxiribonucleic complementari (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid desoxiribonucleic no complementari (AQQ)
 quĂ­mica
veureacolliment simple en famĂ­lia (DJC)
 dret civil
veureacolliment simple institucional (DJC)
 dret civil
veureactio duplex (DJC)
 dret romĂ 
veureadaptador col·lector múltiple (DUQ)
 quĂ­mica
veureadenoma simple (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutriciĂł
 histologia
Cerca ple a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a plens pulmons adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
Amb tota la intensitat o capacitat dels pulmons.

abscés esplènic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
hematologia i hemoterĂ pia
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Abscés de la melsa, consecutiu a un infart d’una zona d’aquest òrgan, observat en persones que tenen anèmia de cèl·lules falciformes.

acceptaciĂł pura i simple c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Acte lliure i voluntari, que pressuposa una delació existent i certa, pel qual la persona cridada a l’herència l’accepta, sense limitar la seva responsabilitat com a hereva.
V. t.: acceptació d’herència c. nom. f.
es aceptaciĂłn pura y simple

Ă cid desoxiribonucleic complementari c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en complementary deoxyribonucleic acid subst.

Ă cid desoxiribonucleic no complementari c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en noncomplementary deoxyribonucleic acid subst.

acolliment simple en famĂ­lia c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Acolliment familiar.
Sin. pref.: acolliment familiar c. nom. m.
es acogida simple en familia

acolliment simple institucional c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Acolliment en centre.
Sin. pref.: acolliment en centre c. nom. m.
es acogida simple en centros de atenciĂłn a menores

actio duplex [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
AcciĂł de carĂ cter bilateral i de sentit oposat.

adaptador col·lector múltiple c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Adaptador col·lector per a buit en el qual el tub d’escolament és ramificat, amb què hom pot aconseguir, per fàcil gir de l’adaptador i sense interrompre el buit, la derivació del destil·lat cap als diferents matrassos col·lectors adaptats (v. fig. 64).
V.: separador1 m.

adenoma simple m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutriciĂł
histologia
Vegeu adenoma fol·licular.
Sin. compl.: adenoma normofol·licular