Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureangle pontocerebel·lós (DEM)
 anatomia
 neurologia
veureatròfia olivopontocerebel·losa de Déjerine-Thomas (DEM)
 histologia
 malalties i s√≠ndromes
 neurologia
veurecorticopontocerebel·lós -osa (DEM)
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veurecos pontobulbar (DEM)
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veureolivopontocerebel·lós -osa (DEM)
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veurepontó (VOCFOR)
 obres de f√†brica
veurepontó (BMC)
 bastiments
veurepontobulbar (DEM)
 conceptes generals i de suport
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veurepontocerebel·lós -osa (DEM)
 conceptes generals i de suport
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veurepontomedul·lar (DEM)
 conceptes generals i de suport
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
Cerca pontó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle pontocerebel·lós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
neurologia
Angle díedre obert cap endavant i enfora format per la unió de la cara anterolateral dels hemisferis cerebel·losos i la cara lateral de la protuberància anular (pont del Varoli). Limita amb la paret òssia un compartiment petit anomenat regió pontocerebel·losa.
Sin. compl.: angle cerebel·lopòntic

atròfia olivopontocerebel·losa de Déjerine-Thomas f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
malalties i síndromes
neurologia
Atròfia degenerativa de les olives bulbars amb degeneració de les fibres olivocerebel·loses (peduncle cerebel·lós inferior) i atròfia de la protuberància anular amb degeneració dels nuclis del pont i de les fibres pontocerebel·loses (peduncle cerebel·lós mitjà). La lesió del còrtex cerebel·lós és moderada amb rarefacció variable de les cèl·lules de Purkinje. Sovint hi ha també lesions dels nuclis grisos centrals, principalment del locus negre i dels nuclis dels darrers parells cranials. Es tracta d’una afecció principalment esporàdica, a vegades hereditària, caracteritzada per una síndrome cerebel·losa amb trastorns inicials de la marxa i de l’equilibri, ràpidament completada amb alteracions importants de la coordinació motora, de la veu i tremolor intencional, associada amb una síndrome extrapiramidal (50 % dels casos).
Sin. compl.: atròfia de Déjerine-Thomas, atròfia olivopontocerebel·losa, degeneració olivopontocerebel·losa, malaltia de Déjerine-Thomas, síndrome de Déjerine-André Thomas

corticopontocerebel·lós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Que connecta l’escorça cerebral amb el cerebel passant per la protuberància anular.

cos pontobulbar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Col·lecció de cèl·lules nervioses de la part baixa del bulb raquidi que formen una cresta o cordonet que travessa obliquament el cos restiforme.

olivopontocerebel·lós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent, alhora, al nucli olivari, la protuberància i el còrtex del cerebel.

pontó m.
Vocabulari forestal
obres de fàbrica
Sin. compl.: pontarró m.

pontó m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Bastiment sense mitjans de locomoció propis destinat, sobretot, a surar amarrat o fondejat (b. m. 057). Vegeu la fotografia 39.
2. En plural, grup dels bastiments menors que inclou els vasos paral·lelepipèdics cobertats de dimensions més aviat notables.

pontobulbar adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
neurologia
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent a la protuberància anular i al bulb raquidi.

pontocerebel·lós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
neurologia
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent a la protuberància anular i el cerebel alhora.

pontomedul·lar adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
neurologia
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent a la protuberància anular i la medul·la espinal.