Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veureaportar1 (DJC)
 dret
veureaportar2 (DJC)
 dret
veureaportar3 (DJC)
 dret processal
veureaportar mulch (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecomportar (DJC)
 dret
veuredeportar (DJC)
 dret
veureemportar (NOV)
 enginyeria
veureemportar-se (NOV)
 enginyeria
veureexportar (ATGC)
 geografia
veureexportar (DJC)
 dret mercantil
Cerca portar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aportar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Cadascú, portar {la part que li correspon} a la societat, a la unió o a l’empresa de la qual és membre.
Ex.: Cada membre de l’empresa ha aportat deu mil euros al negoci.
es aportar

aportar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Un cònjuge, portar {béns o valors} a la societat conjugal.
Ex.: El marit va aportar les terres i la muller la finca del poble.
es aportar

aportar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Adduir.
Ex.: Quan es fa una denúncia, és important aportar totes les proves de què es disposi.
Sin. pref.: adduir v. tr.
es alegar, aducir

aportar mulch c. v.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Aplicar un encoixinament a la superfície d’un sòl.
en to mulch
es aportar mulch
fr pailler
gl aportar una cuberta, aportar much
pt cobrir o solo

comportar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Implicar1.
Ex.: La denúncia li va comportar una multa i la retirada del permís de conduir.
Sin. pref.: implicar1 v. tr.
es comportar, conllevar

deportar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Transportar {una persona condemnada} a un indret llunyà del qual no ha de sortir o expulsar-la per raons polítiques o com a càstig.
Ex.: Milers de persones van ser deportades a camps de concentració.
es deportar, desterrar

emportar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 21 de la quarta sèrie.
de mitnehmen v.
en to drag v.
fr entraîner v. tr.
it trascinare v. tr.

emportar-se v. tr. pron.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 21 de la quarta sèrie.
de mitnehmen v.

exportar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Moure {mercaderies} a l’exterior del país per tal d’introduir-les en els mercats estrangers.

exportar v. tr.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Transportar i vendre {béns i serveis} a un país estranger.
Ex.: Aquesta empresa exporta més de la meitat de la seva producció.
es exportar