Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 27 (265 registres)
veurea proposta de (DJC)
 dret
veurealèxia postangular (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureal·loresposta (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 histologia
 immunologia
veureamplitud de resposta (VPCA)
veureapostar (VPCA)
 aparell
veureapòstasi (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
veureapòstasi (DEM)
 histologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureapostasia (DJC)
 dret canònic
veurearticulaciĂł composta (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veurearticulaciĂł composta (OSART)
 articulacions: terminologia relacionada amb les articulacions
Cerca posta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a proposta de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per suggerència de.
Ex.: A proposta dels empleats, se’ls informarà de l’estat econòmic de l’empresa.
Sin. compl.: a proposiciĂł de loc. prep.
es a propuesta de

alèxia postangular f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alèxia anterior.
Sin. pref.: alèxia anterior f.

al·loresposta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
histologia
immunologia
Resposta immunitària als al·loantígens, especialment aquella resposta dependent dels limfòcits T que reconeixen les diferències de les molècules d’histocompatibilitat entre els individus d’una mateixa espècie.

amplitud de resposta c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en response amplitude subst.

apostar v. tr.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
en set up (a reinforcement) v.

apòstasi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
Final d’un atac, crisi d’una malaltia.

apòstasi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
microbiologia i patologia infecciosa
Formació d’un abscés.

apostasia f.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Acció d’abandonar el cristianisme.
es apostasĂ­a

articulaciĂł composta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Articulació en què hi prenen part més de dos ossos.

articulaciĂł composta f.
Ossos i articulacions
articulacions: terminologia relacionada amb les articulacions
en complex joint subst.
es complejo articular m.
la articulatio composita