Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 79 (781 registres)
veureacetat de potassi (DEM)
 farmacologia
 pneumologia
 química
 urologia
veureacidesa potencial (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacidesa potencial (DEM)
 química
veureacidesa potencial (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacidosi tubular renal hiperpotassèmica (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 nefrologia
 semiologia
veureacrohipotèrmia (DEM)
 neurologia
veureactivitat potencialment contaminadora de l’atmosfera (DJC)
 dret ambiental
veureadob potàssic (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veureaigua hipotermal (DGEOL)
 geoquímica
 hidrogeologia
veureaigua potable (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
Cerca pot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acetat de potassi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
pneumologia
química
urologia
De fórmula CH3COOK, és emprat per a la restitució d’electròlits, com a alcalinitzant urinari i general. S’emprà com a diürètic i expectorant.
Sin. compl.: sal diürètica

acidesa potencial c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en potential acidity subst.
es acidez potencial c. nom. f.
fr acidité potentielle c. nom. f.

acidesa potencial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Reserva de protons cedibles d’una solució.

acidesa potencial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Acidesa que es pot generar per l’oxidació de sulfurs en un sòl en passar de condicions reductores a oxidants; p. e., en drenar sòls que continguin pirita en absència de carbonat càlcic o d’un altre agent amortidor.
V. t.: acidesa f., acidesa intercanviable c. nom. f., àcid sulfúric c. nom. m., argila de gat c. nom. f., sòl de sulfats àcids c. nom. m.
en potential acidity
es acidez potencial
fr acidité potentielle
gl acedume potencial

acidosi tubular renal hiperpotassèmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
nefrologia
semiologia
Acidosi tubular renal observada en hiperpotassèmies de caràcter divers (hiperaldosteronisme primari o secundari, pseudohipoaldosteronisme), produïda per una deficiència de l’amoniogènesi. També s’ha descrit en l’ús terapèutic d’heparina, espironolactona, triamterè, trimetoprim, indometacina, captopril i ciclosporina A.
Sin. compl.: acidosi tubular renal tipus 4

acrohipotèrmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Fredor anormal de mans i peus.

activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Activitat que constitueix una font de contaminació i que pot comportar riscos, danys o molèsties per a les persones i per al medi ambient.
es actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera

adob potàssic c. nom. m.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció

aigua hipotermal f.
Diccionari de geologia
geoquímica
hidrogeologia
Segons el codi alimentari, aigua que en brollar de la deu té temperatures de 20 a 30 °C.
en hypothermal water
es agua hipotermal
fr eau hypothermale

aigua potable c. nom. f.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits