Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureprefix (CINZ)
 zoologia
veureprefix (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureprefix (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veureprefix (GTG)
veureprefixaciĂł (GTG)
veureprefixar (DJC)
 dret
veureprefixos de l’SI (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureprefixos SI (QUIMFIS)
 quĂ­mica
Cerca prefix a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

prefix m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Lletra o grup de lletres que s'afegeixen al davant de la part bĂ sica d'un mot i que s'empren habitualment per a formar mots derivats.
V. t.: compost1 m., fórmula zoològica c. nom. f., sufix m.
en prefix subst.

prefix m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en prefix subst.

prefix m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en prefix subst.
es prefijo m.
fr préfixe m.

prefix m.
Glossari de termes gramaticals
Afix derivatiu que s’adjunta a l’esquerra d’una base lèxica per a formar un mot derivat.
Ex.: preavĂ­s
GEIEC: 6.4
Ant.: sufix
V. t.: derivaciĂł, prefixaciĂł
es prefijo m.

prefixaciĂł f.
Glossari de termes gramaticals
Procés de formació de mots per derivació que consisteix en l’adjunció d’un afix a l’esquerra d’una base lèxica.
Ex.: incrèdul
GEIEC: 6.4
Ant.: sufixaciĂł
V. t.: prefix
es prefijaciĂłn f.

prefixar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fixar per endavant {alguna cosa}.
Ex.: Col·locaren les accions a un preu i un termini prefixats. Havien prefixat la data de les jornades en la trobada anterior.
es prefijar

prefixos de l’SI c. nom. m. pl.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 95, 99, 100
en SI prefixes subst. pl.

prefixos SI c. nom. m. pl.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 95, 99, 100
en SI prefixes subst. pl.