Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (122 registres)
veurea principis de (DJC)
 dret
veureal principi de (DJC)
 dret
veureprincipi (CINZ)
 zoologia
veureprincipi (AQQ)
 quĂ­mica
veureprincipi (DEM)
 farmacologia
 homeopatia
 quĂ­mica
veureprincipi (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureprincipi «del bressol a la tomba» (DCA)
 ecologia
veureprincipi «qui contamina, paga»1 (DCA)
 economia
veureprincipi «qui contamina, paga»2 (DCA)
 economia
veureprincipi (DJC)
 dret
Cerca principi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a principis de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al començament de.
Ex.: Els tràmits per a l’adopció van començar a principis de l’any passat.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de

al principi de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al començament de.
Ex.: Al principi del mes de maig sortiran les llistes d’interins.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de

principi m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Norma de carĂ cter general presa com a axioma.

principi m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en principle subst.

principi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
homeopatia
quĂ­mica
Substància o cos que és present en la composició d’una mescla natural, especialment si és característic de la mescla o li confereix alguna particularitat.
de Prinzip
en principle
es principio
fr principe
it principio

principi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Base, origen, raĂł fonamental, llei.
de Prinzip
en principle
es principio
fr principe
it principio

principi «del bressol a la tomba» m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Principi segons el qual només es consideren productes ecològics aquells que són respectuosos amb el medi des del moment en què són concebuts fins al moment en què esdevenen un residu.
en cradle-to-grave system subst., from cradle to grave subst.
es principio «de la cuna a la tumba» m.
fr principe «du berceau à la tombe» m.

principi «qui contamina, paga»1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Principi que equipara el preu d’utilitzar els recursos ambientals amb el cost dels danys i perjudicis infligits a la societat per utilitzar-los.
en polluter-pays principle subst.
es principio «quien contamina, paga» m.
fr principe pollueur-payeur m.

principi «qui contamina, paga»2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Principi que afirma que el cost complet de controlar la pol·lució en un grau adequat serà dut a terme per la persona que contamina sense l’ajut de subsidis públics. El cost potencial de contaminar la societat és traslladat cap al cost de controlar la contaminació, que és internalitzada i es veu reflectida en el cost de la producció.
en polluter-pays principle subst.
es principio «quien contamina, paga» m.
fr principe pollueur-payeur m.

principi m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Veritat fonamental, axioma o postulat.
es principio