Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurea priori1 (DJC)
 dret romà
veurea priori2 (DJC)
 dret romà
veureacció prioritària (DJC)
 dret mercantil
veuredonar prioritat (DJC)
 dret
veureFinkler-Prior (DEM)
 epònims
veurePrincipi de Prioritat (CINZ)
 zoologia
veureprior tempore, potior iure (DJC)
 dret romà
veurePrior, J. (DEM)
 epònims
veurepriorita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurepriorita (VMIN)
 mineralogia
Cerca prior a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a priori1 [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Prèviament a l’experiència o sense poder basar-se en els fets.
Ex.: No es pot condemnar ningú a priori.

a priori2 [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
Amb antelació.
Ex.: Sobre aquest tema, qualsevol judici a priori és agosarat.

acció prioritària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció privilegiada.
Sin. pref.: acció privilegiada c. nom. f.
es acción prioritaria

donar prioritat c. v.
Diccionari jurídic
dret
Donar preferència o primacia.
Ex.: L’Estat ha donat prioritat als més necessitats a l’hora d’atorgar les ajudes.
Sin. compl.: fer prevaler c. v.
es primar

Finkler-Prior n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu espiril.

Principi de Prioritat c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Principi segons el qual el nom vàlid d'un tàxon és el nom disponible més antic que se li aplica (tenint en compte la resta de les disposicions de l'article 23), sempre que el nom no hagi estat invalidat per una disposició del Codi o per una decisió de la Comissió.
en Principle of Priority subst.

prior tempore, potior iure [la] en. fras.
Diccionari jurídic
dret romà
El primer en el temps és el preferit en el dret.

Prior, J. n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Bacteriòleg alemany del segle XIX.

priorita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Esquinita-(Y).
en priorite
es priorita
fr priorite

priorita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: esquinita-(Y) f.