Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (147 registres)
veureacte processal (DJC)
 dret processal
veureaigua de procés (DCA)
 qu√≠mica
veurecoprocessador (NOV)
 enginyeria
veurecostes processals (DJC)
 dret processal
veuredefecte en el procés de tall i unió (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veuredret processal penal (DJC)
 dret penal
 dret processal
veureen procés de (DJC)
 dret
veureenzim processiu (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veureesquizofrènia processal (DEM)
 salut mental
veureexecució en el procés administratiu (DJC)
 dret p√ļblic
Cerca procés a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte processal c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte realitzat en un procés pels òrgans jurisdiccionals i els litigants destinat a iniciar, impulsar i finalitzar el procés.
es acto procesal

aigua de procés f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Aigua en condicions de ser emprada en processos de fabricació.
en process water subst.
es agua de proceso f.
fr eau traitée f.

coprocessador m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 36 de la quarta sèrie.

costes processals c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret processal
Costes judicials1.
Sin. pref.: costes judicials1 c. nom. f. pl.
es costas, costas judiciales, costas procesales

defecte en el procés de tall i unió c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en splicing defect subst.

dret processal penal c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
dret processal
Branca del dret que té per objecte regular el procés penal com a mecanisme per a aplicar el dret penal.
es derecho procesal penal

en procés de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb un desenvolupament progressiu de.
Ex.: Una sentència en procés d’execució.
Sin. abs.: en curs de loc. prep.
es en proceso de, en curso de

enzim processiu c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en processive enzyme subst.

esquizofrènia processal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Esquizofrènia amb tendència a la cronicitat i al deteriorament.

execució en el procés administratiu c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
Potestat d’execució forçosa.
Sin. pref.: potestat d’execució forçosa c. nom. f.
es ejecución en el procedimiento administrativo