Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (152 registres)
veureacte processal (DJC)
 dret processal
veureaigua de procés (DCA)
 quĂ­mica
veurebioprocés (DMCSC)
 propietats bioquĂ­miques i biològiques i ecologia del sòl
veurecoprocessador (NOV)
 enginyeria
veurecostes processals (DJC)
 dret processal
veuredefecte en el procés de tall i unió (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veuredret processal penal (DJC)
 dret penal
 dret processal
veureen procés de (DJC)
 dret
veureenzim processiu (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureesquizofrènia processal (DEM)
 salut mental
Cerca procés a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte processal c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Acte realitzat en un procés pels òrgans jurisdiccionals i els litigants destinat a iniciar, impulsar i finalitzar el procés.
es acto procesal

aigua de procés f.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Aigua en condicions de ser emprada en processos de fabricaciĂł.
en process water subst.
es agua de proceso f.
fr eau traitée f.

bioprocés m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Qualsevol procĂ©s que fa servir cèl·lules vives completes (p. e., bacteris o llevats) o els seus components (p. e., enzims, orgĂ nuls, etc.) per obtenir els canvis fĂ­sics o quĂ­mics desitjats, o que genera un producte de valor afegit determinat. L’enginyeria dels bioprocessos Ă©s la biotecnologia.
Per exemple, els bioprocessos s’utilitzen tant per la producciĂł d’aliments (inclosa l’elaboraciĂł de cervesa), com per al disseny tèrmic d’edificis, els dispositius biomèdics, el control de la contaminaciĂł, entre d’altres.
V.: bioreactor m.
en bioprocess, bioprocessing
es bioproceso
fr bioprocessus, bioprocédé
gl bioproceso
pt bioprocesso

coprocessador m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 36 de la quarta sèrie.

costes processals c. nom. f. pl.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Costes judicials1.
Sin. pref.: costes judicials1 c. nom. f. pl.
es costas, costas judiciales, costas procesales

defecte en el procés de tall i unió c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en splicing defect subst.

dret processal penal c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
dret processal
Branca del dret que té per objecte regular el procés penal com a mecanisme per a aplicar el dret penal.
es derecho procesal penal

en procés de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb un desenvolupament progressiu de.
Ex.: Una sentència en procés d’execució.
Sin. abs.: en curs de loc. prep.
es en proceso de, en curso de

enzim processiu c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en processive enzyme subst.

esquizofrènia processal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Esquizofrènia amb tendència a la cronicitat i al deteriorament.