Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (49 registres)
veureadjudicació d’aprofitament (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureadjudicació d’aprofitaments (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureaprofitament1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureaprofitament (DPF)
 transport ferroviari
veureaprofitament2 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureaprofitament3 (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureaprofitament abusiu (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureaprofitament arbori (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureaprofitament comunal (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
 propietat forestal. avaluació forestal
veureaprofitament d’oportunitats (FONECO)
 economia
Cerca profit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adjudicació d’aprofitament c. nom. f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya

adjudicació d’aprofitaments c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

aprofitament1 m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura B.
Vegeu la figura H.
V. t.: aprofitament2 m.

aprofitament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Relació entre el lloc o pes ocupat i la capacitat d’un tren o vehicle.
es aprovechamiento
fr fréquentation

aprofitament2 m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
V. t.: aprofitament1 m., bosc4 m.
en harvesting subst., explotation subst.
es aprovechamiento m.

aprofitament3 m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

aprofitament abusiu c. nom. m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
es aprovechamiento abusivo c. nom. m.

aprofitament arbori c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

aprofitament comunal c. nom. m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
propietat forestal. avaluació forestal

aprofitament d’oportunitats c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en opportunity exploitation subst.