Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (124 registres)
veureaprenentatge programat (VPCA)
 ensenyament
veurecinta programadora (VPCA)
veurecontrol de programa (VPCA)
veureeducació programada (VPCA)
veureefectes de programa (VPCA)
 psicofarmacologia
veureensenyament programat (VPCA)
veureinstrucció programada (VPCA)
 ensenyament
veuremarcapassos cardíac programable (DEM)
 cardiologia
 material mèdic i ortopèdic
 neurologia
veuremort cel·lular programada (BIOQ)
 bioquímica
veurepolidípsia induïda pel programa (VPCA)
Cerca programa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprenentatge programat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
ensenyament
V.: instrucció programada c. nom. f.
en programed learning subst., programmed learning subst.

cinta programadora c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en programing tape subst., programming tape subst.

control de programa c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en schedule control subst.

educació programada c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: ensenyament programat c. nom. m.
en programed education subst., programmed education subst.

efectes de programa c. nom. m. pl.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
psicofarmacologia
en schedule effects subst.

ensenyament programat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: instrucció programada c. nom. f.
en programed education subst., programmed education subst., programed teaching subst., programmed teaching subst.

instrucció programada c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
ensenyament
Terme documentat a Bayés 1977.
en programmed instruction subst., programed learning subst., programmed learning subst., programed instruction subst.

marcapassos cardíac programable m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
material mèdic i ortopèdic
neurologia
Marcapassos amb circuit de microprocessadors que permet des de l’exterior del cos modificar la freqüència i l’energia de l’estímul i ésser reprogramat de nou.

mort cel·lular programada c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: cèl·lula T c. nom. f., mitocondri m., zimogen m.
en programmed cell death subst.

polidípsia induïda pel programa c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en schedule-induced polydipsia subst.