Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureavaluació de terres per a projectes de reg (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureavantprojecte (VOCFOR)
 projectes, parts
veureavantprojecte (DJC)
 dret
veureavantprojecte (LMC)
 construcció
veureavantprojecte de llei1 (DJC)
 dret públic
veureavantprojecte de llei2 (DJC)
 dret públic
veurecartografia de sòls per a projectes de reg (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecartografia per a la localització de projectes (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureeconomia del projecte d’avaluació de terres (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuremètode de projectes (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca projecte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avaluació de terres per a projectes de reg c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
V.: sistema d’avaluació de terres per al reg c. nom. m.
en land evaluation for irrigation
es evaluación de tierras para riego
fr évaluation des terres pour l’irrigation
gl avaliación de terras para rega

avantprojecte m.
Vocabulari forestal
projectes, parts
es anteproyecto m.
fr avant-projet m.

avantprojecte m.
Diccionari jurídic
dret
Text provisional d’un projecte.
Ex.: Un avantprojecte de llei.
es anteproyecto

avantprojecte m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Vorentwurf
en preliminary design, preliminary project
es anteproyecto
fr avant-projet

avantprojecte de llei1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Text normatiu provisional que proposa un departament al Govern perquè l’aprovi com a projecte de llei i el presenti al Parlament.
es anteproyecto de ley

avantprojecte de llei2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Text normatiu provisional que proposa un ministeri al Consell de Ministres perquè l’aprovi com a projecte de llei i el presenti a les Corts Generals.
es anteproyecto de ley

cartografia de sòls per a projectes de reg c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mapa de sòls que s’elabora amb la finalitat concreta de determinar l’aptitud de la terra per al reg de cara a una transformació en regadiu, per la qual cosa el valor predictiu de la viabilitat tècnica i econòmica ha de ser alt. Es prenen com a criteris els valors limitants referents a topografia, profunditat efectiva, capacitat de retenció d’aigua per a les plantes (CRAD), conductivitat hidràulica, classe de drenatge, textura, reacció del sòl, salinitat, percentatge de sodi intercanviable i tolerància màxima dels diferents cultius a la salinitat.
El United States Bureau of Reclamation (USBR) va desenvolupar un sistema d’avaluació de terres amb aquesta finalitat, conegut com a sistema d’avaluació USBR (creat el 1953 i modificat el 2005), i se n’ha generalitzat l’ús en molts països.
V. t.: sistema d’avaluació de terres per al reg c. nom. m., sistema d’avaluació USBR c. nom. m., CRAD f.
en soil survey for irrigation projects
es cartografía de suelos para proyectos de riego
fr cartographie de sols pour des projets d’irrigation
gl cartografía de solos para proxectos de rega

cartografia per a la localització de projectes c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cartografia en la qual el nivell d’intensitat de les observacions de sòls, l’escala de publicació i la informació continguda en les unitats cartogràfiques s’ajusten al tipus de projecte: planificació agrícola, planificació urbana, planificació comunitària, planificació regional o projectes per a determinar àrees d’actuació prioritària.
V. t.: nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m.
en project localization inventory
es cartografía para localización de proyectos
fr inventaire pour la localisation de projets
gl cartografía para localización de proxectos

economia del projecte d’avaluació de terres c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Principis i tècniques de l’economia de l’enginyeria, i anàlisi dels aspectes microeconòmics que afecten els beneficiaris del projecte i dels aspectes macroeconòmics sobre com incidirà el projecte en l’economia del país, per determinar l’eficiència econòmica del projecte d’avaluació de terres i la seva justificació.
Es consideren els aspectes següents: 1) desenvolupament d’escenaris futurs sense i amb el projecte, 2) establiment dels conceptes i criteris dels sistemes d’avaluació (anàlisi de cost-benefici en termes monetaris, anàlisi d’impactes, avaluació d’aspectes transversals), 3) retorns per a les entitats promotores i per als beneficiaris del projecte, 4) indicadors de qualitat de l’execució i 5) conclusions de l’avaluació econòmica i ambiental.
V. t.: economia del medi ambient c. nom. f.
en economics of land evaluation project
es economía de un proyecto de evaluación de tierras
fr aspects économiques du projet d’évaluation des terres
gl economía dun proxecto de avaliación de terras

mètode de projectes m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en project method subst.
es método de proyectos m.
fr méthode des projets f.