Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureerror de propagació (AQQ)
 química
veureíndex de propagació (VOCFOR)
 incendis forestals
veureplec de propagació de falla (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurepropagació (VOCFOR)
 incendis forestals
veurepropagació (BIOQ)
 bioquímica
veurepropagació de falla (DGEOL)
 geofísica
veurepropagació de l’error (AQQ)
 química
veurepropagació de la incertitud (AQQ)
 química
veuretemps de propagació1 (DGEOL)
 geofísica
veuretemps de propagació2 (DGEOL)
 hidrogeologia
Cerca propagació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

error de propagació c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en propagation error subst.

índex de propagació c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals

plec de propagació de falla m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Plec de bloc superior associat a la terminació d’una falla encavalcant en una rampa. El límit d’aquest encavalcament disminueix progressivament fins atènyer un valor nul.
en fault propagation fold
es pliegue de propagación de falla
fr pli par propagation de faille

propagació f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

propagació f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en propagation subst.

propagació de falla f.
Diccionari de geologia
geofísica
Velocitat de ruptura.
en fault propagation
es propagación de ruptura
fr propagation de faille

propagació de l’error c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en propagation of error subst.

propagació de la incertitud c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en propagation of uncertainty subst.

temps de propagació1 m.
Diccionari de geologia
geofísica
En sismologia, temps que necessita l’ona sísmica per a recórrer el camí que va de l’hipocentre a l’estació d’enregistrament.
en travel time
es tiempo de propagación
fr temps de propagation

temps de propagació2 m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Temps emprat entre la intensitat màxima d’una impulsió aquosa que entra en un sistema hidrològic i l’aparició de la intensitat màxima corresponent a la sortida del sistema.
en time of travel
es tiempo de recorrido
fr temps de propagation