Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecomunitat de propietaris (DJC)
 dret civil
veurejunta de propietaris (DJC)
 dret civil
veurenu propietari | nua propietària (DJC)
 dret civil
veurepropietari | propietària (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurepropietari | propietària (COFI)
 comptabilitat
veurepropietari | propietària (DJC)
 dret civil
veurepropietari agrícola (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurepropietari d’habitatge (FONECO)
 economia
veurepropietari de terres (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureservitud de propietari (DJC)
 dret civil
Cerca propietari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comunitat de propietaris c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Situació en què dues o més persones comparteixen de manera conjunta i concurrent la titularitat d’una propietat o d’un altre dret real sobre un mateix bé o un mateix patrimoni.
V. t.: propietat horitzontal c. nom. f., comunitat especial per torns c. nom. f., mitgeria f.
es comunidad de propietarios

junta de propietaris c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Ã’rgan de govern de les comunitats de propietaris.
Sin. compl.: junta veïnal c. nom. f.
es junta de propietarios

nu propietari | nua propietària c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Propietari o propietària d’un bé o d’un valor l’usdefruit del qual correspon a una altra persona.
V. t.: nua propietat c. nom. f., usdefruit m.
es nudo propietario | nuda propietaria

propietari | propietària m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

propietari | propietària m. i f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en owner subst., proprietor subst.
es propietario | propietaria m. i f.

propietari | propietària m. | f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona que té el dret de propietat sobre alguna cosa.
es propietario | propietaria

propietari agrícola c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Persona que té dret de propietat sobre una explotació agrícola.
V.: latifundi m., minifundi m., propietat agrícola c. nom. f.
en farm holder
es propietario agrícola | propietaria agrícola
fr propriétaire agricole
gl propietario agrícola | propietaria agrícola
pt proprietário agrícola | proprietária agrícola

propietari d’habitatge c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en landlord subst.

propietari de terres c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Persona, grup de persones o organització que posseeix i gestiona terres amb qualsevol propòsit.
V.: arrendatari m., latifundi m., propietat agrícola c. nom. f., propietat plena d’una explotació c. nom. f., terratinent m. i f.
en landholder
es propietario de tierras | propietaria de tierras
fr propriétaire, propriétaire foncier | propriétaire foncière
gl propietario de terras | propietaria de terras
pt proprietário de terras | proprietária de terras

servitud de propietari c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret que té una persona propietària de dues finques de constituir i, si s’escau, mantenir una servitud entre aquestes.
es servidumbre de propietario