Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurebaló de contrapulsació (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 material mèdic i ortopèdic
veurecompulsació (DJC)
 dret
veurecontrapulsació (DEM)
 cardiologia
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurepulsació (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 conceptes generals i de suport
veurepulsació (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veurepulsació (QUIMFIS)
 química
veurepulsació (NOV)
 enginyeria
veurepulsació abdominal (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veurepulsació expansiva (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 semiologia
veurepulsació hepàtica (DEM)
 cardiologia
 gastroenterologia
 semiologia
Cerca pulsació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

baló de contrapulsació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
material mèdic i ortopèdic
Globus introduït a l’aorta toràcica descendent, per via femoral, connectat a un dispositiu que l’infla i el desinfla, sincronitzadament amb la diàstole i la sístole del ventricle esquerre, per la qual cosa augmenta la pressió diastòlica, disminueix la impedància aòrtica i facilita el treball cardíac i la perfusió coronària i cerebral. S’utilitza com a sistema d’assistència circulatòria en situacions en les quals la funció cardíaca està molt deteriorada, a l’espera d’una terapèutica definitiva o quan la circulació coronària és molt reduïda.

compulsació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de compulsar.
es compulsación

contrapulsació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tècnica d’assistència circulatòria temporal, efectuada en ocasió d’una insuficiència ventricular esquerra greu; a través de l’artèria femoral és introduït, fins a l’aorta toràcica, un catèter amb uns petits globus que, accionats al ritme de les contraccions cardíaques des de l’exterior amb un mecanisme de bomba, permeten de reduir el treball del miocardi i afavoreixen la circulació coronària i carotídia.
Sin. compl.: contrapulsió
en counterpulsation
es contrapulsación, contrapulsión

pulsació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
conceptes generals i de suport
Cada batec, cop o impuls d’una sèrie; especialment, el batec del cor i les artèries.
de Pulsation
en pulsation
es pulsación
fr pulsation
it pulsazione

pulsació f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en beat subst.
es pulsación f.

pulsació f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 50, 202
en pulstance subst., angular frequency subst., circular frequency subst.

pulsació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 72 de la segona sèrie.

pulsació abdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Cadascun dels batecs produïts per la impulsió de l’aorta.

pulsació expansiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
semiologia
Pulsació acompanyada de la sensació que l’òrgan que batega, en fer-ho, augmenta de volum. És propi d’un aneurisma.

pulsació hepàtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
gastroenterologia
semiologia
Elevació de la regió hepàtica, perceptible per tacte, en els casos d’insuficiència de la tricúspide; és deguda al reflux de sang cap a les venes cava inferior i suprahepàtiques.