Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veuregrau de puresa (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureimpuresa (DGEOL)
 cristal·lografia
veureimpuresa (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureimpuresa (AQQ)
 química
veureimpuresa (DCA)
 residus
veureimpuresa (LMC)
 construcció
veureimpuresa de substitució (DGEOL)
 cristal·lografia
veureimpuresa del mapa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureimpuresa del reactiu (AQQ)
 química
veureimpuresa intersticial (DGEOL)
Cerca puresa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

grau de puresa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
En cartografia de sòls, grau d’homogeneïtat dins de les delineacions d’una unitat cartogràfica. Està relacionat amb l’escala del mapa, la densitat d’observacions i la característica considerada.
S’assumeix que la proporció de les superfícies cartografiades realment ocupades que presenten la característica mostrada (p. ex., una sèrie de sòls) hauria de ser de l’ordre d’un 85 %, mentre que el 15 % restant conté altres classes de sòls que constitueixen inclusions cartogràfiques o impureses del mapa. No obstant això, en la pràctica no s’arriba a assolir aquest grau de puresa i, en alguns casos, arriba a caure fins al 50-60 %.
Com més detallada sigui l’escala d’un mapa, menor serà el grau de generalització i major el grau de puresa, fet que facilita les interpretacions i la utilitat del mapa.
V. t.: delineació f., densitat d’observacions c. nom. f., escala f., impuresa del mapa c. nom. f., precisió temàtica c. nom. f., sèrie de sòls c. nom. f., puresa d’una unitat cartogràfica c. nom. f., unitat cartogràfica c. nom. f.
en degree of purity
es grado de pureza
fr degré de pureté
gl grao de pureza

impuresa f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Presència d’àtoms d’elements estranys en un mineral.
en impurity
es impureza
fr impureté

impuresa f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en impurity subst., inclusion subst.
es impureza f.
fr impureté f.

impuresa f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en impurity subst.

impuresa f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Agent que és present en petita quantitat en un sistema i que n’altera la qualitat.
V. t.: contaminant m.
en impurity subst.
es impureza f.
fr impureté f.

impuresa f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: impuritat f.
de Verunreinigung
en impurity
es impureza
fr impureté

impuresa de substitució f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Defecte de substitució.

impuresa del mapa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: inclusió cartogràfica c. nom. f.
en mapping inclusion
es impureza del mapa
fr inclusion cartographique
gl impureza do mapa

impuresa del reactiu c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en impurity in reagent subst.

impuresa intersticial f.
Diccionari de geologia
Àtom estrany introduït a la xarxa cristal·lina en una posició irregular, fora de la posició que li correspon.
Sin.: àtom intersticial m.
en interstitial impurity
es impureza intersticial
fr impurité interstitielle