Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (71 registres)
veureaclarida de qualitat (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
veureanĂ lisi qualitativa (AQQ)
 quĂ­mica
veureanĂ lisi qualitativa (DEM)
 quĂ­mica
veureanĂ lisi quĂ­mica qualitativa (DCA)
 quĂ­mica
veureanys de vida ajustats per qualitat (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 medicina preventiva i salut pĂşblica
veureassegurament de la qualitat (AQQ)
 quĂ­mica
veureavaluaciĂł de la qualitat (AQQ)
 quĂ­mica
veurecarĂ cter qualitatiu (DEM)
 genètica
veurecarĂ cter qualitatiu (STAD)
 estadĂ­stica
veurecomparativa qualitativa (GTG)
Cerca qualitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aclarida de qualitat c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
Ex.: Fer una aclarida de qualitat.
en quality thinning subst.
es aclareo de calidad c. nom. m.

anĂ lisi qualitativa c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Procés per a determinar la identitat dels constituents d’una substància.
en qualitative analysis subst.

anĂ lisi qualitativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
DeterminaciĂł de la natura dels elements que formen una substĂ ncia.

anĂ lisi quĂ­mica qualitativa f.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Branca de la química l’objectiu de la qual és la detecció i identificació dels constituents d’una mostra.
en qualitative chemical analysis subst.
es análisis químico qualitativo m.
fr analyse chimique qualitatif f.

anys de vida ajustats per qualitat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: AVAQ
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
medicina preventiva i salut pĂşblica
Ajustament de l’esperança de vida que pren en consideració, reduint-la, l’existència de malalties cròniques que produeixen invalidesa o discapacitat. Es coneix amb la sigla AVAQ.
en QALY

assegurament de la qualitat c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Procés dissenyat per a assegurar una bona qualitat de les dades, el qual inclou el control i l’avaluació de la qualitat, i també la documentació dels procediments i dels resultats.
en quality assurance subst.

avaluaciĂł de la qualitat c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en quality assessment subst.

carĂ cter qualitatiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
CarĂ cter que es refereix a qualitats no mesurables (color, forma, olor, etc.).

carĂ cter qualitatiu m.
EstadĂ­stica
estadĂ­stica
en qualitative characteristic subst.
es carácter cualitativo m.

comparativa qualitativa f.
Glossari de termes gramaticals
Comparativa amb què s’estableix una relació d’igualtat o de desigualtat referida a la identitat o la semblança entre entitats o situacions.
Ex.: A mi em diu les mateixes coses que a tu
A mi em tracta d’una manera diferent de com et tracta a tu
GEIEC: 25.2.2
Ant.: comparativa quantitativa
es comparativa cualitativa f.