Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veurecirurgia radical (DEM)
 cirurgia
 oncologia i radioteràpia
veurecura radical (DEM)
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurehisterectomia radical (DEM)
 cirurgia
 obstetrícia i ginecologia
veuremastectomia radical modificada (DEM)
 cirurgia
 Ã²rgans i sistemes
 sinologia
veuremucílag radical (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veurenodositat radical (DCA)
 biologia
veurenòdul radical (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veurenòdul radical (DCA)
 biologia
veurepèl radical (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veurepèl radical (CIHHV)
 citologia i histologia vegetal
Cerca radical a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cirurgia radical f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
oncologia i radioteràpia
Nom donat als mètodes de cirurgia oncològica que pretenen l’extirpació de tots els teixits afectats per una neoplàsia maligna, incloent els ganglis limfàtics adjacents, amb reseccions molt extenses.

cura radical f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Procediment terapèutic i, en especial, operació que posa remei d’una manera definitiva a una afecció.

histerectomia radical f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
obstetrícia i ginecologia
Extirpació completa de l’úter.

mastectomia radical modificada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
òrgans i sistemes
sinologia
Resecció de tot el pit i ganglis axil·lars, però no dels músculs pectorals.

mucílag radical c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Conjunt de polisacàrids que formen part de l’exsudat radical i formen una cobertura al voltant d’algunes parts de l’arrel. Juga un paper important en el desenvolupament d’una relació simbiòtica amb els fongs que habiten el sòl i en la formació d’agregats.
V.: mucigel m., rizodeposició f., rizosfera f.
en root mucilage
es mucílago radicular
fr mucilage racinaire
gl mucilaxe radical
pt mucilagem radicular

nodositat radical f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Nòdul radical.
Sin. pref.: nòdul radical m.
en root nodule subst.
es nódulo radical m.
fr nodosité radiculaire f.

nòdul radical c. nom. m.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. compl.: nodositat f.

nòdul radical m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Engrossiment de les arrels d’algunes plantes (principalment les lleguminoses), produït per la simbiosi amb bacteris o cianofícies fixadors del nitrogen que hi viuen en massa.
Sin. compl.: nodositat radical f.
V. t.: fixació del nitrogen f.
en root nodule subst.
es nódulo radical m.
fr nodosité radiculaire f.

pèl radical c. nom. m.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. compl.: pèl absorbent c. nom. m.

pèl radical m.
Citologia i histologia (histologia vegetal)
citologia i histologia vegetal
Sin.: pèl absorbent m.
en root hair subst.
es pelo absorbente m., pelo radical m.