Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (121 registres)
veureanàlisi per difracció de raigs X (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurebany de raigs infraroigs (DEM)
 reumatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veurecràigia (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecristal·lografia de raigs X (BIOQ)
 bioquímica
veurecristal·lografia de raigs X de complexos enzim-substrat (BIOQ)
 bioquímica
veurediagrafia de raigs gamma (DGEOL)
 geofísica
veuredifracció de raigs X (VMCS)
 components minerals del sòl
veuredifracció de raigs X (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredifractòmetre de raigs X (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia: mineralogia general
veuredifractometria de raigs X (DGEOL)
 cristal·lografia
Cerca raig a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi per difracció de raigs X c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Anàlisi que permet la identificació dels minerals cristal·lins del sòl, pel fet que llurs àtoms estan situats en una estructura tridimensional repetitiva i que cada mineral és estructuralment únic. La identificació es basa en el mesurament de les distàncies reticulars dels minerals cristal·lins i en l’aplicació de la llei de Bragg.
en X-ray diffraction analysis
es análisis por difracción de rayos X
eu X izpien difrakzio bidezko analisi
fr analyse par difraction de rayons X
gl análise por difracción de raios X
pt análise por difracção de RX

bany de raigs infraroigs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
reumatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Emprat en casos d’àlgies musculars o articulars (esquinç, luxació, etc.).

cràigia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Terme genèric per a designar un grup d’amebes actualment classificat com a entameba.

cristal·lografia de raigs X c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en X-ray crystallography subst.

cristal·lografia de raigs X de complexos enzim-substrat c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en X-ray crystallography of enzyme-substrate complexes subst.

diagrafia de raigs gamma f.
Diccionari de geologia
geofísica
Diagrafia de radioactivitat natural.
en gamma-ray log
es diagrafía de rayos gamma

difracció de raigs X c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
en X-ray diffraction subst.
es difracción de rayos X c. nom. f.
fr difraction de rayons X c. nom. f.

difracció de raigs X c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Tècnica utilitzada per a la identificació de la naturalesa de minerals cristal·lins. Es basa en els efectes de difracció que tenen lloc quan un feix monocromàtic de raigs X passa a través de l’estructura cristal·lina del mineral (model regular d’àtoms que constitueixen un cristall). La longitud d’ona i la xarxa defineixen un nombre de reflexions o espectre de raigs X (pics al difractograma). La distància basal o espaiat reticular característic de cada mineral es pot determinar a partir de la llei de Bragg: nλ = 2d senθ, on n és el nombre d’ones difractades, λ és la longitud d’ona dels raigs X, d és la distància que separa els plans equivalents del cristall (espaiat o distància basal), θ és l’angle d’incidència del feix paral·lel de raigs X pel qual els raigs difractats es troben en fase. S’utilitza per a la identificació dels minerals d’argila, que es pot dur a terme amb mostres orientades a l’atzar (mostres en pols) i amb mostres orientades (preparació obtinguda per sedimentació sobre placa de vidre).
V. t.: difractograma m., cristall m.
en X-ray diffraction
es difracción de rayos X
fr diffraction de rayon X

difractòmetre de raigs X m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia: mineralogia general
Instrument que permet de realitzar la difracció dels raigs X obtinguda d’una mostra cristal·lina i enregistrar-ne les intensitats, i que consta bàsicament d’una font de raigs X, un goniòmetre i un detector electrònic, o bé d’una càmera amb pel·lícula fotogràfica.
en X-ray diffractometre
es difractómetro de rayos X
fr diffractomètre de rayons X

difractometria de raigs X f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Röntgenografia.
en X-ray diffractometry
es difractometría de rayos X
fr diffractométrie des rayons X