Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 64 (635 registres)
veureabreacció (DEM)
 farmacologia
 psiquiatria
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
veureacceleració de la velocitat de reacció (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veureafinitat de reacció (QUIMFIS)
 qu√≠mica
veureavançament de la reacció (QUIMFIS)
 qu√≠mica
veurebioenergètica de reaccions acoblades (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veurebioreacció (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
veurecalor de reacció (DEM)
 f√≠sica
 qu√≠mica
veurecalor de reacció (DCA)
 qu√≠mica
veurecentre de reacció (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veurecentre de reacció fotosintètic bacterià (BIOQ)
 bioqu√≠mica
Cerca reacció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abreacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
psiquiatria
tècniques diagnòstiques i de tractament
Descàrrega emocional que permet a un subjecte d’alliberar-se de l’efecte nociu lligat a un record traumàtic. Pot produir-se espontàniament, després d’un interval més o menys llarg a partir del traumatisme inicial, en el curs d’una psicoteràpia (mètode catàrtic) o per acció farmacodinàmica.

acceleració de la velocitat de reacció c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en reaction rate acceleration subst.

afinitat de reacció c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 73, 182
en affinity of reaction subst.

avançament de la reacció c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 63, 200
en advancement subst., extent of reaction subst.

bioenergètica de reaccions acoblades c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en bioenergetics of coupled reactions subst.

bioreacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
Reacció química que s’esdevé dins els éssers vius, reacció bioquímica.

calor de reacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
Energia tèrmica alliberada o adsorbida en qualsevol procés químic. Segons la natura del procés, té expressions pròpies: calor de formació, de combustió, d’hidrogenació, de neutralització, de dissociació, d’ionització i de dissolució.

calor de reacció f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Energia tèrmica alliberada o adsorbida en un procés químic. Quan el procés químic es realitza a pressió constant, la calor de reacció coincideix amb l’entalpia, i quan ho fa a volum constant, amb l’energia interna.
en reaction heat subst.
es calor de reacción m.
fr chaleur de réaction f.

centre de reacció c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: transferència d’energia c. nom. f.
en reaction center subst.

centre de reacció fotosintètic bacterià c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en bacterial photosynthetic reaction center subst.