Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureal·lel recessiu (DEM)
 genètica
veureautosòmic recessiu | autosòmica recessiva (VOCBIOREP)
 biologia
veurecaràcter recessiu (DEM)
 genètica
veurediferencial de recessió (FONECO)
 economia
veuregen recessiu (DEM)
 genètica
veuregeocodificació d'adreces (SIG)
 geografia
veureherència precessiva (DEM)
 genètica
veureherència recessiva (DEM)
 genètica
veuremalaltia renal poliquística autosòmica recessiva (DEM)
 gastroenterologia
 genètica
 malalties i síndromes
 nefrologia
veurerecés (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
Cerca recés a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·lel recessiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Al·lel que sols es pot manifestar fenotípicament quan es troba en homozigosi i que, quan es troba en heterozigosi, el seu efecte queda encobert per l’al·lel dominant.

autosòmic recessiu | autosòmica recessiva loc. adj.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en autosomal recessive loc. adj.
es autosómico recesivo loc. adj.

caràcter recessiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Caràcter mendelià que solament apareix al fenotip quan l’al·lel que el determina és present en homozigosi.

diferencial de recessió c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Situació en què la producció agregada és més petita que la producció potencial.
en recessionary gap subst.

gen recessiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Gen que no manifesta efecte en combinació heterozigòtica amb un gen al·lèlic dominant.

geocodificació d'adreces f.
Sistemes d'informació geogràfica
geografia
en address geocoding subst.
es geocodificación de direcciones f.

herència precessiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Herència caracteritzada per l’aparició de determinats trastorns en els fills abans que apareguin en els pares.

herència recessiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Herència dels gens recessius, caracteritzada pel fet que solament els individus homozigots presenten el caràcter determinat per aquell gen, mentre que els heterozigots són portadors del gen, però no presenten el caràcter.

malaltia renal poliquística autosòmica recessiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
genètica
malalties i síndromes
nefrologia
Malaltia hereditària autosòmica recessiva caracteritzada per l’associació de quists renals múltiples i fibrosi hepàtica congènita, amb un grau variable de disgènesi biliar i èctasi biliar ductal (malaltia de Caroli). En el període neonatal predominen els símptomes renals, mentre que ulteriorment els malalts presenten símptomes derivats de l’afectació hepàtica. Els ronyons augmenten de volum, però mantenen llur configuració reniforme i els quists es desenvolupen fonamentalment a partir dels túbuls col·lectors. La forma perinatal cursa amb oligohidramni, deformitats articulars i hipoplàsia pulmonar. Els malalts que sobreviuen a aquesta forma greu, moren precoçment per insuficiència respiratòria. Els que aconsegueixen sobreviure presenten una malaltia renal amb hipertensió. Els que arriben a presentar símptomes d’afectació hepàtica desenvolupen una hipertensió portal amb hepatosplenomegàlia i varices esofàgiques.
Sin. compl.: malaltia renal poliquística infantil, poliquistosi renal autosòmica recessiva

recés m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Espai anatòmic en forma de si, depressió, fossa o fons de sac.
en recess
es receso