Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecissura precentral (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureDryas recent (TTG)
 geologia
veuremineral recent (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureRecent (TTG)
 geologia
veurerecent (ATGC)
 geografia
veureRecent1 (DGEOL)
 geologia històrica
veurerecent2 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurerecental (DRAMAD)
 ramaderia
veuresòl recent (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuresòl recent (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca recent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cissura precentral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Paral·lela a la de Rolando, separa la circumvolució frontal ascendent de les frontals primera, segona i tercera.
Sin. compl.: fissura precentral

Dryas recent c. nom. m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Fase climàtica del Tardiglacial (Pleistocè més sup., en angl. Late Glacial, o "subàrtic"), que correspon a una recrudescència freda després de l'interstadial de l'Al·leröd (11800-11000 a. BP) amb un bosc dominant de Betula, P. silvestris, Hippophae, gramínies i Artemisia; la qual hom considera que marca la fi del Pleistocè, per seguir a l'Holocè (Postglacial) amb la fase Preboreal.
en Younger Dryas subst.
es Dryas reciente c. nom. m.
fr Dryas récent c. nom. m.

mineral recent m.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Mineral que fa poc que s’ha format.
es mineral reciente

Recent m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Unitat amb categoria d'època, proposada per Ch. Lyell (1839) per a designar el temps transcorregut de l'aparició de l'home ençà. Malgrat la imprecisió, i d'una manera arbitrària, hom pot considerar-lo equivalent de l'Holocè i del Postglacial. Terme molt poc emprat i considerat obsolet.
Cf.: Era Psicozoica c. nom. f., Al·luvial1 m.
en Recent subst.
es Reciente m.
fr Récent m.

recent adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit de la roca hipogènica l’emissió de la qual es realitzà en l’època terciària o posteriorment a aquesta.

Recent1 m. obs.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Unitat amb categoria d’època, que designava el temps transcorregut de l’aparició de l’home ençà, proposada per C. Lyell (1839); actualment hi ha qui el considera equivalent de l’Holocè.
en Recent
es Reciente
fr Récent

recent2 adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Que fa poc que s’ha esdevingut o que ha estat fet o produït.
Ex.: Època recent. Temps recent.
Ant.: antic | antiga adj.
Sin.: modern | moderna adj.
en recent
es reciente
fr récent

recental adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dit d’un animal que encara mama.
es recental adj.

sòl recent c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en recent soil subst.
es suelo reciente c. nom. m.
fr sol récent c. nom. m.

sòl recent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Expressió genèrica que s’utilitza per a designar un sòl en el qual el factor temps ha estat de curta durada, de manera que el grau d’horitzonació és baix. Es forma en superfícies geomorfològiques joves (p. e., planes al·luvials, vessants poc estables, vessants recoberts per cendres volcàniques recents). Presenten un horitzó A, no hi ha horitzó B o està molt poc expressat. Cal esmentar l’ordre Entisol de ST i els GSR Fluvisol i Regosol de WRB, entre d’altres.
V. t.: caràcter fluvèntic c. nom. m., factor temps c. nom. m., horitzonació f.
en recent soil
es suelo reciente
fr sol recent