Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veurebiaix de record (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veuredepressió precordial (DEM)
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
veuredosi de record (DEM)
 immunologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureelevació precordial (DEM)
 cardiologia
veurematitat precordial (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremètode de la recordació (VPCA)
 mesura de retenció
veureminrecordita (VMIN)
 mineralogia
veureplaca precordal (DEM)
 embriologia
 histologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureprecordal (DEM)
 embriologia
veureprecordi (DEM)
 anatomia
 cardiologia
Cerca record a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

biaix de record m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Error produït per les diferències en l’exactitud o en la integritat dels records d’experiències o de fets passats. Per exemple, la mare d’un nadó amb una malformació congènita recorda més detalls d’experiències o fàrmacs ingerits durant l’embaràs que la mare d’un nadó sa. És un tipus de biaix d’informació.
en recall bias

depressió precordial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Fossa de la paret abdominal a la regió epigàstrica.

dosi de record f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Quantitat d’un agent immunogen, en general inferior a l’administrada inicialment, que hom injecta un temps després de la primera dosi per tal d’estimular les cèl·lules de la memòria immunològica.

elevació precordial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Elevació que es produeix a nivell de la sisena costella esquerra durant la sístole ventricular.
Sin. compl.: elevació toràcica

matitat precordial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Matitat que correspon a la projecció toràcica anterior del cor.

mètode de la recordació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
mesura de retenció
en recall method subst., recall test subst.

minrecordita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en minrecordite subst.

placa precordal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
histologia
neurologia
òrgans i sistemes
Regió del mesoblast que durant la gastrulació de l’embrió dels vertebrats resta situada sota el territori del notocordi i dóna origen al mesoderma cefàlic.

precordal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Situat davant del notocordi.
en prechordal

precordi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
cardiologia
Zona corporal que comprèn la part del tòrax situada davant del cor.
Sin. compl.: precardi
en precordium