Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureadaptador de reducció (DUQ)
 química
veurebarrera de reducció (DGEOL)
 geoquímica
veurecapa de segona hemireducció (DEM)
 física
 material mèdic i ortopèdic
veurecatalitzador de reducció (AQQ)
 química
veureconnector de reducció (DUQ)
 química
veuredivisió reduccional (DEM)
 citologia
veuremeteorització per reducció (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureoxidació-reducció (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureoxidació-reducció (DEM)
 química
veureoxidació-reducció (DCA)
 química
Cerca reducció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adaptador de reducció c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Adaptador els extrems del qual són de diàmetre diferent i estan esmerilats, l’un en mascle, el de diàmetre més gran, i l’altre en femella (v. fig. 7).
Sin. abs.: connector de reducció c. nom. m.
Sin. compl.: reductor m.

barrera de reducció f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Barrera geoquímica caracteritzada per unes condicions reductores, generalment causades per la matèria orgànica amb la presència de sulfur d’hidrogen, on són típicament fixats: Fe, V, Zn, Pb, Cu, U, As, Se, Hg, Cd, etc.
en reduction barrier
es barrera de reducción
fr barrière de perméabilité

capa de segona hemireducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
material mèdic i ortopèdic
El gruix addicional de material necessari per a reduir de la meitat a la quarta part l’energia d’una radiació.

catalitzador de reducció c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Catalitzador que utilitzen els analitzadors elementals per a dur a terme qualsevol reducció necessària i per a eliminar l’excés de O2.
en reduction catalyst subst.

connector de reducció c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Adaptador els extrems del qual són de diàmetre diferent i estan esmerilats, l’un en mascle, el de diàmetre més gran, i l’altre en femella (v. fig. 7).
Sin. abs.: adaptador de reducció c. nom. m.
Sin. compl.: reductor m.

divisió reduccional f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
Primera divisió de la meiosi.
Sin. compl.: divisió heterotípica

meteorització per reducció c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en reduction weathering subst.
es meteorización por reducción c. nom. f.
fr altération par réduction c. nom. f.

oxidació-reducció f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Sin. compl.: oxidoreducció f.
en oxidation-reduction subst.
es oxidación-reducción f.
fr oxydation-réduction f.

oxidació-reducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Terme emprat per a designar genèricament els processos químics en els quals existeix transferència d’electrons entre els reactius. Els fenòmens d’oxidació i de reducció constitueixen aspectes parcials, inseparables i complementaris dels procés global.
Sin. compl.: oxidoreducció

oxidació-reducció f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Procés químic en què existeix transferència d’electrons entre reactants, un dels quals és oxidat (perd electrons) i l’altre és reduït (guanya electrons).
Sin. compl.: oxidoreducció f., redox2 f.
en oxidation-reduction subst.
es oxidación-reducción f.
fr oxydation-réduction f.