Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (184 registres)
veureactivitats en surada relacionades amb la construcció naval (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veureadjectiu de relació (GTG)
veureadjectiu relacional (GTG)
veureadverbi de relació espacial (GTG)
veureamb relació a1 (DJC)
 dret
veureamb relació a2 (DJC)
 dret
veureaprenentatge de relacions (VPCA)
veurebase de dades relacional (SIG)
 geografia
veurebiocorrelació (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebiocorrelació (GESTRAT)
 definicions i procediments
Cerca relació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

activitats en surada relacionades amb la construcció naval c. nom. f. pl.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics

adjectiu de relació m.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu adjectiu relacional.
es adjetivo de relación m.

adjectiu relacional m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu que permet associar dues entitats: la designada pel nom que modifica i la designada pel nom del qual prové.
Ex.: un negoci familiar
uns estudis
universitaris
GEIEC: 9.4
Ant.: adjectiu adverbial, adjectiu qualificatiu
Sin.: adjectiu classificatori, adjectiu de relació
es adjetivo relacional m., adjetivo de relación m., adjetivo clasificador m., adjetivo categorizador m.

adverbi de relació espacial m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de lloc que indica direcció o orientació i expressa una distinció vinculada a un eix espacial (horitzontal, vertical, interior o de distància).
Ex.: Va deixar els seus companys arrere
El globus encara va
amunt
Caminarem bosc
endins
Del poble
enllà no hi ha indicacions
GEIEC: 16.4d
V. t.: preposició de relació espacial
es adverbio de relación espacial m.

amb relació a1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: Amb relació a les penes per violació, el Govern proposa augmentar els anys de presó.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es con referencia a, en relación con

amb relació a2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Envers.
Ex.: El fiscal es va captenir molt malament amb relació al testimoni.
es para con

aprenentatge de relacions c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en relational learning subst.

base de dades relacional f.
Sistemes d'informació geogràfica
sigla: BDR
geografia
en relational database subst.
es base de datos relacional f.

biocorrelació f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Demostració de l’equivalència entre el contingut fossilífer i la posició biostratigràfica quan es comparen dues o més seccions estratigràfiques.
Sin.: correlació biostratigràfica f.
en biocorrelation
es biocorrelación
fr bioconstruit

biocorrelació f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
definicions i procediments
V.: correlació f.
en biocorrelation subst.