Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureremetre (VOCFOR)
 generalitats
veureremetre (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veureremetre1 (DJC)
 dret públic
veureremetre (NOV)
 enginyeria
veureremetre2 (DJC)
 dret públic
veureremetre3 (DJC)
 dret
veureremetre’s (DJC)
 dret públic
Cerca remetre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

remetre v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats
es remitir v. tr.

remetre v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Perdre part (la febre, la tos, el dolor, etc.) de la seva intensitat.
es remitir

remetre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Perdonar {una falta, una pena, un deute o una ofensa}.
Ex.: El van declarar culpable. Tanmateix, ell demanava que el jutge li remetés la pena.
es remitir

remetre v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 48 de la tercera sèrie.

remetre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Deixar de fer o de judicar {alguna cosa} per tal que sigui feta en un altre temps o que sigui judicada per altri.
Ex.: L’elecció de l’idioma en el qual s’havia de dur a terme el judici es remeté a la discreció del jutge. Va remetre el nostre cas a un altre advocat. La celebració del judici ha estat remesa al mes vinent.
Sin. compl.: fer una remissió c. v.
es remitir

remetre3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Tornar a trametre {allò que s’ha rebut}.
Ex.: Remetrem al jutge l’informe del cas així que el rebrem.
es remitir

remetre’s v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret públic
Atenir-se.
Ex.: El Govern s’ha de remetre a les promeses que feu durant la campanya electoral.
Sin. pref.: atenir-se v. intr. pron.
V. t.: ajustar1 v. tr.
es atenerse, remitirse