Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurerepeu (VOCFOR)
 correcció de torrents
veurerepeu1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurerepeu1 (DPESCA)
 pesca
veurerepeu (ATGC)
 geografia
veurerepeu2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurerepeu2 (DPESCA)
 pesca
veuresobrepeu (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca repeu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

repeu m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
Sin. pref.: banqueta f.

repeu1 m. ll. c.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Pedra que té una part de carbó i una part inútil (Alaró, Mallorca).

repeu1 m.
Diccionari de pesca
pesca
Peça de xarxa lleugerament plomada que s’afegeix a la ralinga del plom d’arts com la moruna per evitar que, en aixecar-se la xarxa a causa d’un corrent fort, el peix fugi per davall.

repeu m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Part inferior del vessant o falda d’una muntanya, d’un puig, etc., en la seva transició al pla.
2. Terreny que es troba per dessota d’un centre poblat però en contacte amb aquest, el qual s’ha establert en una elevació aïllada o en un vessant.
Ex.: Al repeu de Corbera de Terra Alta, al peu de la serra de Cavalls, s’estenen els horts.

repeu2 m. ll. c.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Part baixa d’una muntanya, a manera de base de la part més elevada d’aquesta.
Ant.: socoster m.
V.: falda f.

repeu2 m.
Diccionari de pesca
pesca
Reforç de xarxa de l’art del bou disposat des de la gola al caló per evitar que la malla dels tels del plom fregui pel fons.

sobrepeu m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Tumor ossi que es forma sobre la corona dels unglots posteriors dels equins.
es sobrepié m.