Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurearreplec (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurearreplec (NOV)
 enginyeria
veuredefecte de repleció (DEM)
 gastroenterologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurereplec (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurereplec faringoepiglòtic (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veurereplec interaritenoïdal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veurerepleció (DEM)
 conceptes generals i de suport
 hematologia i hemoteràpia
veurerepleció (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ã²rgans i sistemes
Cerca replec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arreplec m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. pref.: provisió f.

arreplec m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 36 de la tercera sèrie.

defecte de repleció m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anomalia en el contorn de qualsevol tram del tub digestiu quan és examinat radiològicament amb medi de contrast.

replec m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Plec afectat per un plec posterior.
Sin. compl.: plec replegat m., replegament m.
en refolded fold
es repliegue
fr pli replissé, repli

replec faringoepiglòtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Replec mucós transversal de la part superior de cada canal faringolaríngia (si piriforme de la faringe), que va de la vora de l’epiglotis a la faringe.

replec interaritenoïdal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Replec mucós de la porció mediana de la cara posterior de la laringe, que s’estén transversalment entre els cartílags aritenoides i limita, per sota, l’escotadura interaritenoïdal.

repleció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
hematologia i hemoteràpia
Abundància excessiva d’un o més humors, i en particular de sang.
de Vollgefühl, Vollsein
en repletion
es repleción
fr réplétion
it replezione

repleció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Estat d’un òrgan ple.
de Vollgefühl, Vollsein
en repletion
es repleción
fr réplétion
it replezione