Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veuredespeses de representació (DJC)
 dret
veuredret de representació (DJC)
 dret civil
veuredret de representació col·lectiva (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureen representació de (DJC)
 dret
veurerepresentació (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurerepresentació (DJC)
 dret
veurerepresentació analítica (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurerepresentació d’hidropatia (BIOQ)
 bioquímica
veurerepresentació de dobles inversos (BIOQ)
 bioquímica
veurerepresentació de Hill (BIOQ)
 bioquímica
Cerca representació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

despeses de representació c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret
Assignació complementària concedida a determinats alts càrrecs públics destinada a mantenir el decòrum que comporta llur exercici.
es gastos de representación

dret de representació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret de successió per estirps que tenen els descendents d’una persona premorta, o bé declarada absent o indigna, que són cridats a ocupar-ne el lloc.
Sin. compl.: representació successòria c. nom. f.
es derecho de representación

dret de representació col·lectiva c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Dret que tenen les persones que treballen en una empresa de participar-hi per mitjà d’òrgans de representació.
V. t.: comitè d’empresa c. nom. m.
es derecho de representación colectiva

en representació de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Obrant en lloc de.
Ex.: L’apoderat pot actuar en representació de la fundació.
Sin. compl.: en nom de loc. prep.
es en nombre y representación de

representació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
En psicoanàlisi, reproducció en el pensament d’una percepció anterior que constitueix una de les dues manifestacions fonamentals de la pulsió, juntament amb l’afecte. Freud distingí la representació de l’afecte perquè en els processos psíquics segueixen cadascun un camí diferent, la qual cosa apareix sobretot en patologia psíquica.

representació f.
Diccionari jurídic
dret
Poder de caràcter revocable, atorgat legalment a un procurador o procuradora de tribunals perquè pugui representar algú en un procés civil o una causa criminal.
es representación

representació analítica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Mapa en el qual figura el valor de cada variable. Per exemple, a cada delineació s’indica la textura de l’horitzó superficial amb un color; la profunditat a la qual apareix una textura determinada, amb una trama determinada, i, mitjançant signes específics, la presència de caràcters redoximòrfics o de carbonat càlcic equivalent, el percentatge d’elements grossos, etc.
L’ús de sistemes d’informació geogràfica permet editar mapes temàtics a demanda per a una o més propietats, de manera que es millora la metodologia de treball.
V. t.: representació sintètica c. nom. f., unitat cartogràfica c. nom. f.
en analytical display
es representación analítica
fr représentation analytique
gl representación analítica

representació d’hidropatia c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en hydropathy plot subst.

representació de dobles inversos c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en double-reciprocal plots subst.

representació de Hill c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en Hill plot subst.