Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureaforestar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureaprestar (NOV)
 enginyeria
veurearrestar (DJC)
 dret penal
veurecrestar (DRAMAD)
 ramaderia
veuredesarrestar (DJC)
 dret
veuredescrestar (DRAMAD)
 ramaderia
veuredesforestar (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veuredesforestar (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureprestar1 (DJC)
 dret
veureprestar2 (DJC)
 dret
Cerca restar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aforestar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

aprestar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 27 de la tercera sèrie.

arrestar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Fer pres {algú}.
Ex.: La policia va arrestar el presumpte autor de l’assassinat.
Sin. compl.: retenir2 v. tr.
es arrestar

crestar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Treure els opercles que tanquen les cel·les per poder extreure’n la mel.
Sin.: brescar v. tr., desopercular v. tr.
es brescar v. tr., castrar v. tr., desopercular v. tr.

desarrestar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer cessar o alçar l’arrest {a algú}.
Ex.: La policia l’havia detingut com a mesura de precaució, però el va desarrestar la mateixa tarda.
es levantar el arresto

descrestar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Llevar la cresta a un gall o a una gallina.
es descrestar v. tr.

desforestar v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. pref.: desboscar v. tr.

desforestar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Eliminar, per arrencada, arbres i mates, amb l’objectiu de dedicar el terreny al cultiu agrícola. És s dir, dur a terme una desforestació.
V. t.: desforestació f.
en to deforest
es deforestar, desmontar
fr défricher
gl deforestar, desmontar

prestar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Lliurar o deixar {alguna cosa} a algú per un temps amb l’obligació de tornar-la.
Ex.: El banc li ha prestat una quantitat important de diners.
es prestar

prestar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar {alguna cosa no material} a la disposició d’algú.
Ex.: L’empresa presta serveis a diversos ajuntaments. L’Estat ha hagut de prestar ajut a alguns bancs.
es prestar