Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurecompte de resultats (DJC)
 dret
veureconeixement dels resultats (VPCA)
veureinterpretació de resultats (AQQ)
 química
veurepresentació de resultats (AQQ)
 química
veureresponsabilitat pel resultat (DJC)
 dret penal
veureresultat (AQQ)
 química
veureresultat (DJC)
 dret penal
veureresultats (COFI)
 comptabilitat
veureresultats de la promoció de la salut (PROMSAL)
 promoció de la salut
veureresultats en salut (PROMSAL)
 promoció de la salut
Cerca resultat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

compte de resultats c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Compte diferencial que recull les pèrdues i els guanys comptables que es deriven de l’activitat pròpia d’una unitat econòmica en un exercici.
es cuenta de resultados

coneixement dels resultats c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en knowledge of results subst.

interpretació de resultats c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en interpretation of results subst.

presentació de resultats c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en results reporting subst.

responsabilitat pel resultat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Responsabilitat civil originada pel dany no culpós ocasionat per un objecte i que obliga la persona propietària a reparar el dany o el perjudici ocasionats, excepte en el cas de culpa exclusiva de la víctima o de la part perjudicada.
Sin. compl.: responsabilitat objectiva c. nom. f.
es responsabilidad por el resultado

resultat m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en result subst.

resultat m.
Diccionari jurídic
dret penal
Conseqüència d’una acció penal, delictiva o constitutiva de falta.
es resultado

resultats m. pl.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en results subst. pl.
es resultados m. pl.

resultats de la promoció de la salut m. pl.
Promoció de la salut
promoció de la salut
en health promotion outcomes subst. pl.
es resultados de la promoción de la salud m. pl.

resultats en salut m. pl.
Promoció de la salut
promoció de la salut
en health outcomes subst. pl.
es resultados de salud m. pl.