Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurealuminoferrobarroisita (VMIN)
 mineralogia
veureferriferrobarroisita (VMIN)
 mineralogia
veureferrobarroisita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureferrobarroisita (VMIN)
 mineralogia
veuremacrobarreja (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuremicrobar (DEM)
 física
veurenitrobarita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurenitrobarita (VMIN)
 mineralogia
veurerobar1 (DJC)
 dret penal
veurerobar2 (DJC)
 dret penal
Cerca robar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aluminoferrobarroisita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en alumino-ferrobarroisite subst.

ferriferrobarroisita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en ferri-ferrobarroisite subst.

ferrobarroisita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie del grup dels amfíbols, inosilicat de composició NaCa(Fe, Mg)3Al2(Si7Al)O22(OH)2, on Mg/(Mg + Fe2+) = 0-0,49; monoclínic; D: 5-6; translúcid; color verd.
en ferrobarroisite
es ferrobarroisita
fr ferrobarroisite

ferrobarroisita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en ferrobarroisite subst.

macrobarreja f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Referida a un sòl, resultat de la incorporació de grans quantitats de materials d’una part del sòl en una altra del mateix sòl.
El procés es denomina edafoturbació, amb termes específics segons quin hagi estat l’agent causant de la incorporació (bioturbació, entre d’altres); i segons el resultat (crotovines, entre d’altres).
V. t.: aquaturbació f., aeroturbació f., antroturbació f., argil·loturbació f., bioturbació f., crioturbació f., crotovina f., floraedafoturbació f., graviturbació f., impacturbació f., material alterat pels éssers humans c. nom. m., seismoturbació f., termiter m., turrícula f.
en macromixing
es macromezcla
fr macrobrassage
pt crotovina

microbar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Unitat de pressió equivalent a una milionèsima (10-6) de bar.

nitrobarita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, nitrat de bari, Ba(NO3)2; cúbic; Pe: 3,250-3,24; transparent; incolor o de color blanc a bru. És un mineral rar, procedent dels dipòsits de nitrats de Xile.
en nitrobarite
es nitrobarita
fr nitrobarite

nitrobarita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en nitrobarite subst.

robar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Apropiar-se indegudament, amb violència, amb força, amb engany o d’amagat {allò que és propietat d’altri}.
Ex.: Els lladres havien robat objectes per valor de vint-mil euros.
Sin. compl.: requisar2 v. tr.
es robar

robar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Desposseir {algú}, contra la seva voluntat, de les coses que li pertanyen, indegudament, amb violència, amb força, amb engany o d’amagat.
Ex.: Un atracador els va robar quan tornaven a casa.
Sin. compl.: requisar3 v. tr.
es robar