Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 51 (509 registres)
veureĂ cid urocĂ nic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
 veterinĂ ria
veureĂ cid urocĂ nic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureacrocalcinosi (DEM)
 angiologia
 histologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureafĂ sia de Broca (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurealumohidrocalcita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurealumohidrocalcita (VMIN)
 mineralogia
veureangle de Broca (DEM)
 anatomia
veureĂ rea de Broca (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureĂ rea de la paraula articulada de Broca (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurearisterocĂ rdia (DEM)
 anatomia patològica
 cardiologia
Cerca roca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid urocĂ nic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
veterinĂ ria
Àcid 4-imidazoleacrílic, de fórmula C6H6N2O2, derivat de la desaminació oxidativa de la histidina. Es troba en l’orina dels gossos.

Ă cid urocĂ nic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en urocanic acid subst.
es ácido urocánico m.

acrocalcinosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
histologia
malalties i sĂ­ndromes
Calcinosi metabòlica circumscrita.

afĂ sia de Broca f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Afàsia produïda per una lesió en els dos terços posteriors de la tercera circumvolució frontal esquerra (àrea 44 de Brodmann) i zones veïnes, caracteritzada per la mudesa verbal (expressió aprosòdica, tendència a l’agramatisme, impossibilitat de parlar espontàniament, de repetició i de lectura en veu alta) i la preservació de la comprensió oral.
Sin. compl.: afàsia afèmica f., afàsia anàrtrica f., afàsia anterior f., afàsia eferent f., afàsia expressiva f., afàsia motora f., afàsia motora cortical f., afàsia motora eferent f., afàsia motriu f., afàsia verbal f., atàxia de la parla f.
en anarthric aphasia subst., anterior aphasia subst., aphemic aphasia subst., Broca’s aphasia subst., efferential aphasia subst., expressive aphasia subst., motor aphasia subst., speech ataxia subst., verbal aphasia subst.
es afasia afémica f., afasia anártrica f., afasia anterior f., afasia de Broca f., afasia eferente f., afasia expresiva f., afasia motora f., afasia motora eferente f., afasia verbal f., ataxia del habla f.

alumohidrocalcita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, carbonat bàsic hidratat de calci i d’alumini, CaAl2(CO3)2(OH)4 · 3H2O; triclínic; D: 2,5; Pe: 2,5-2,23; lluïssor vítria; de transparent a translúcid; color, de blanc a blau pàl·lid; ratlla blanca. Forma masses blanques, d’innombrables fibres monoclíniques. És un producte d’alteració de l’al·lòfana. Es trobà a Kassasky, Sibèria.
en alumohydrocalcite
es alumohidrocalcita
fr alumohydrocalcite

alumohidrocalcita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en alumohydrocalcite subst.

angle de Broca m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Vegeu angle occipital total.

Ă rea de Broca f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Petita regió posterior de la circumvolució frontal inferior que coincideix aproximadament amb l’àrea 44 de Brodmann on té lloc el control sobre l’articulació del llenguatge.
Sin. compl.: Ă rea de la paraula articulada de Broca f.
en Broca’s area subst.
es área de Broca f.

Ă rea de la paraula articulada de Broca f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Ă€rea de Broca.
Sin. pref.: Ă rea de Broca f.

aristerocĂ rdia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
cardiologia
Desviació del cor cap a l’esquerra.
Sin. compl.: aristocĂ rdia